suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Kalastuslain mukaiset poikkeusluvat

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) voi perustellusta syystä myöntää poikkeusluvan

  • kielletyn kalastustavan, pyyntimenetelmän tai kalastusvälineen käyttöön tai säilyttämiseen;
  • kiellettynä ajankohtana kalastamiseen;
  • sallittua määrää suuremman saaliin ottamiseen;
  • sallittua määrää useampien pyydysten käyttämiseen;
  • vapautettavaksi määrätyn kalan pyytämiseen ja ottamiseen;
  • ...

Toimi näin

Täytä tulostettava lomake tai laadi vapaamuotoinen hakemus tai ilmoitus ja lähetä se ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä ELY-keskuksen kirjaamoon. Raportoi toiminnasta vuosittain tulostettavilla lomakkeilla. Voit lähettää asiakirjat myös postitse. Palautusosoitteet löydät lomakkeista.

Kenelle ja millä ehdoin

Poikkeuslupa voidaan myöntää siirtoistutusta, kalanviljelytoimintaa, tutkimustyötä, kalastusperinteen ylläpitämistä, kalataloudellisten velvoitteiden toimeenpanemista tai hyödyntämistä taikka muuta kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvää tarkoitusta varten.

Lupaa ei myönnetä, jos se vaarantaisi tämän lain mukaisen tai sen nojalla annetun rajoituksen tarkoituksen tai kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumisen.

Vaelluskalavesistöjen määräyksiä koskeva tilapäinen poikkeuslupa voidaan antaa, jos se on välttämätön yleisen kalatalousedun turvaamiseksi tai muusta erityisestä syystä eikä vaaranna kalan kulkua vesistössä tai käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamista.


Määräaika

Lupaa kannattaa hakea riittävän ajoissa ennen luvan tarvetta.

Käsittelyaika

Lupa käsitellään 6-8 viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Päätöksiin liittyy yleensä lausuntopyyntö tai julkipano, johon kuluu aikaa.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa enintään viisi vuotta.

Palvelun toteuttaa

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 4.9.2023