suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Kalastuksen rajoittaminen ja kalojen pyyntimitoista päättäminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) voi hakemuksesta

  • kieltää kalastamisen tietyllä pyydyksellä tai kalastustavalla taikka rajoittaa sitä
  • kieltää kalastamisen tiettynä ajankohtana tai rajoittaa sitä
  • rajoittaa käytettävien pyydysten määrää
  • kieltää tiettyä määrää suuremman saaliin ottamisen sekä
  • kieltää tiettyä sukupuolta tai kokoluokkaa olevien kalojen taikka sellaisten k ...

Toimi näin

Täytä tulostettava lomake (Kalastuksen rajoittamista koskeva hakemus tai Lupahakemus poikkeavista pyyntimitoista) ja lähetä se ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä ELY-keskuksen kirjaamoon. Voit lähettää lomakkeen tai hakemuksen myös postitse. Palautusosoitteet löydät lomakkeesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kielto voidaan määrätä, jos vesialueella esiintyy kalalaji tai -kanta, jonka elinvoimaisuus tai tuotto on heikentynyt tai vaarassa heikentyä taikka tietty vesialue on keskeinen kalalajin tai -kannan lisääntymisen kannalta.

Rajoitukset tai kiellot voidaan asettaa erilaisina eri kaupallisten kalastajien ryhmiin kuuluville kalastajille.

Rajoitukset tai kiellot eivät saa rajoittaa kalastusoikeuden hyödyntämistä enempää kuin on välttämätöntä rajoituksen tai kiellon tavoitteen saavuttamiseksi.

Säädetyistä poikkeavat kalojen pyyntimitat voidaan määrätä alueellisen erityistilanteen huomioimiseksi kalastusoikeuden haltijan tai kalatalousalueen hakemuksesta taikka ELY-keskuksen omasta aloitteesta, jos kalalajin tai -kannan tila alueella poikkeaa olennaisesti siitä, mikä on ollut perusteena sitä koskevien pyyntimittojen säätämiselle. ELY-keskus ei voi kuitenkaan poiketa säädetyistä alamitoista enempää kuin 20 %.


Määräaika

Lupaa kannattaa hakea riittävän ajoissa ennen luvan tarvetta.

Käsittelyaika

Käsittelyaika on 6-8 viikkoa. Päätöksiin liittyy yleensä lausuntopyyntö tai julkipano, johon kuluu aikaa.

Voimassaoloaika

Enintään 10 vuotta.

Palvelun toteuttaa

Lapin ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjanmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 22.10.2021