suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Kaivulupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Yleisellä alueella tapahtuvaan kaivamiseen tarvitset aina erillisen kaivuluvan.

Toimi näin

Hae kaivulupaa sähköisellä asiointipalvelulla 21 vuorokautta ennen kaivutöiden aloittamista. Jos kaivutyö haittaa kadun tai kevyen liikenteen väylän käyttöä, tulee kaivajan ilmoittaa siitä Oulun seudun liikenteen hallintakeskukseen. Ilmoitus tulee tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta.

Kaivuluvan saaja vastaa kaikista niistä vahingoista, mitkä mahdollisesti aiheutuvat kaivannosta tai sen painumisesta kahden vuoden aikana hyväksymispäivästä lukien. Jos annetuista määräyksistä on poikettu, kaivutyön teettäjä vastaa korjauksista vielä takuuajan jälkeenkin.

Jokaisella työmaalla tulee olla työmaataulu, josta käy ilmi vähintään työn toteuttajan ja työstä vastaavan yrityksen/henkilön yhteystiedot sekä työn kesto. Työmaataulu vaaditaan kaivutyön laajuudesta tai kestosta riippumatta. Työmaataulun voi täyttää ja tulostaa, sen on oltava vähintään A3 kokoinen.

Erityisesti veden- ja sähkönjakelua sekä puhelinliikennettä ja muuta vastaavaa palvelua koskevissa kaivutöissä on pyrittävä huolehtimaan häiriötiedottamisesta. Tiedotteessa on mainittava mm.:

- työn suorittaja

- työaikataulu

- mahdolliset jakeluhäiriöt

- liikennejärjestelyt

- lisätietojen saanti.

Päällystys ja viimeistelytöiden valmistuttua kaivutyön valvoja tarkastaa työkohteen.

Takuuajan laskeminen aloitetaan valvojan hyväksymispäivästä lähtien. Kaivutyön valvojan tai kadun kunnosta vastaavan katu- ja viherpalvelujen ohjeita ja korjauskehotusta on välittömästi noudatettava.

Lisätietoja voit kysyä sähköpostitse osoitteesta kaivutyot[at]ouka.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Kadulle tai muille yleisille alueille sijoitettaville uusille pysyville rakenteille, kuten johdot, putket ja laitteet ym. tarvitset sijoitusluvan.

Palvelu on maksullinen.

Kaivulupamaksu määräytyy ilmoituksen tarkistamisesta ja työn valvonnasta. Lisäksi tilapäisestä yleisen alueen käytöstä peritään työn laajuuden ja keston mukainen maksu. Katso maksut linkistä "Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnasto".


Määräaika

Hae kaivulupaa viimeistään 21 vuorokautta ennen töiden alkamista.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa lupapäätöksen mukaisesti.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulun kaupunki
Palvelusta vastaaOulun kaupunki
Alue Oulu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 8.1.2021