suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pietarsaaren kaupunki

Kaavoitus

  • Palvelu
  • Pietarsaari
  • Julkinen palvelu

Kaavoituksella säädellään, miten mm. asuinalueet, työpaikat, viheralueet ja liikenne sijoitetaan kaupunkiin. Pietarsaaressa kaavoitus on teknisen lautakunnan alaisen kaavoitusosaston vastuulla.

Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin: yleispiirteisempi yleiskaava ohjaa yksityiskohtaisempia asemakaavoja.

Yleiskaava on kaupungin maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma, joka kattaa koko kaupungin.

Asemakaavalla säädellään, mihin tarkoituksiin aluetta voi käyttää ja kuinka paljon saa rakentaa. Määräykset koskevat myös rakennusten korkeuksia, katujen leveyksiä sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Rakentaminen voi alkaa, kun asemakaava on hyväksytty joko teknisessä lautakunnassa (vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat) tai kaupunginvaltuustossa ja se on saanut lainvoiman.

Vireillä olevat ja voimassa olevat asemakaavat löytyvät mm. kaavoituksen verkkosivuilta ja kaupungin karttapalvelusta.

Toimi näin

Kaavoitukseen voit osallistua esittämällä mielipiteitä niissä vireillä olevissa kaavoitus asioissa jotka koskevat etujasi. Vireillä olevat kaavoitusasiat löytyvät Pietarsaaren kaupungin kaavoitusosaston verkkosivuilta. Osallistumisesta kerrotaan tarkemmin eri kaavahankkeiden osallistumis- ja arviointi suunnitelmassa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 59 §: Asemakaavan laatimisesta perittävä korvaus. Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun

vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPietarsaaren kaupunki
Palvelusta vastaaPietarsaaren kaupunki
Alue Pietarsaari
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Pietarsaaren kaupunki
Päivitetty: 30.3.2020