suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Kaava-arkisto

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Kaupunkisuunnittelun tietoapalvelun kaava-arkistosta saa otteita ajantasa-asemakaavasta, asema- ja yleiskaavoista täysikokoisina paperikopioina sekä pdf, dgn- ja dgw-tiedostoina. Tiedostojen tilaus sähköpostitse osoitteeseen maankaytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Vantaan kaupunki

Palvelusta vastaa

Vantaan kaupunki
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 1.4.2024