suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Kaapelien, johtojen ja putkien sijoituslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Tarvitset aina tienpitoviranomaisen luvan kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamiseen sekä niiden huoltotöihin maantien tiealueella. Lupa on tilanteesta riippuen joko sijoituslupa tai työlupa.

Tietyissä tilanteissa voit tehdä sijoituslupahakemuksen sijaan ilmoituksen sähkö- ja telekaapeleiden ja -johtojen sijoittamisesta. Ilmoitusmenettelyn sovellusala on määritelty liikennejärjestelmästä ja ...

Toimi näin

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua.

Kirjautuminen palveluun vaatii vahvan tunnistautumisen. Tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin

Sähköisessä asiointipalvelussa voit hakea sijoituslupaa sähkö- ja telekaapeleiden ja -ilmajohtojen sekä kaukolämpöjohtojen ja maakaasuputkien sijoittamiselle maanteiden tiealueille sekä työlupaa tiealueella työskentelyyn.

Jos täydennät hakemustasi myöhemmin, lähetä täydennyksesi sähköpostilla osoitteeseen johdot@ely-keskus.fi. Kirjoita sähköpostiviestin aihekenttään hakemuksen asiointitunnus, diaarinumero (PIRELY/xx/20xx) tai luvan hakijan nimi, työkohteen kunta ja tienumero.

Jos et voi asioida sijoituslupaa hakiessasi sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää tulostettavia lomakkeita. Toimita hakemuslomake liitteineen sijaintikunnasta riippumatta Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (PL 297, 33101 Tampere). HUOM! Tätä hakutapaa käytettäessä peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu.

Jos teet ilmoitusmenettelyn mukaisen ilmoituksen, käytä sähköistä asiointipalvelua. Huomioi, että ilmoitusmenettelyssä sähköinen asiointipalvelu on ainoa mahdollinen asiointitapa. Huomaathan myös, että ilmoitusta ei voi täydentää jälkikäteen.


Määräaika

Luvanvaraista työtä ei saa aloittaa ennen myönteisen päätöksen saamista. Tarkemmat ehdot määritellään lupapäätöksessä.

Käsittelyaika

Tarkista keskimääräinen käsittelyaika ELY-keskuksen verkkosivuilta. Puutteellisesti täytetty hakemus, puuttuvat liitteet tai esiselvitykset hidastavat hakemuksen käsittelyä.

Voimassaoloaika

Lupapäätöksen voimassaoloaika on lupakohtainen ja se ilmoitetaan lupapäätöksessä. Ilmoitus on voimassa yhden vuoden ilmoituksen voimaantulosta, eli ilmoituksessa mainitusta työn aloittamispäivästä. Mikäli töitä ei saada valmiiksi vuoden kuluessa, tulee tehdä uusi ilmoitus.

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 26.1.2023