suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjä voi tehdä hakemuksen tuottajarekisteriin saadakseen juomapakkauksilleen veroedun.

Hakemuksen perusteella Pirkanmaan ELY-keskus tekee päätöksen palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajarekisteriin.

Pirkanmaan ELY-keskus on palautusjärjestelmiä valvova viranomainen koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Toimi näin

Täytä hakemuslomakkeelle pyydetyt tiedot ja lähetä se liitteineen ELY-keskuksen kirjaamoon postitse (Pirkanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere) tai sähköpostilla (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi).

Kenelle ja millä ehdoin

Panttiin perustuvan juomapakkausten palautusjärjestelmän voi perustaa juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjänä toimiva juomapakkausten tuottaja (jätelaki 48 § 1 mom) tai eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetussa laissa säädetty verovelvollinen, yksin tai yhdessä muiden juomapakkausten tuottajien tai verovelvollisten kanssa.

Hakemuksessa on yksilöitävä hakija ja selostettava tämän harjoittama toiminta. Hakemuksessa on oltava sen käsittelemiseksi ja toiminnan asianmukaisuuden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanotosta ja siitä tiedottamisesta, uudelleenkäytöstä, hyödyntämisestä ja muusta jätehuollosta. Juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän on hakemuksessa esitettävä tarvittavat tiedot sopimuksista, säännöistä ja muista asiakirjoista sen arvioimiseksi, täyttääkö toiminta jätelaissa ja sen nojalla säädetyt vaatimukset.


Voimassaoloaika

Päätös juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän hyväksymisestä tuottajarekisteriin määrätään asian laadun mukaan olemaan voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Pirkanmaan ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pirkanmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 27.4.2022