suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siuntion kunta

Joustava perusopetus

  • Palvelu
  • Siuntio
  • Julkinen palvelu

Joustavaan perusopetukseen (JOPO) voivat hakea vähintään 14-vuotiaat 7.–9. -luokkalaiset, jotka ovat vaarassa jäädä ilman päättötodistusta. Hakijalla on oltava peruskoulua jäljellä vähintään yksi vuosi ja hänen on oltava motivoitunut ja hyödyttävä toiminnallisista työtavoista. Mikäli samana lukuvuotena useampi oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa loppuun joustavan perusopetuksen mukaisesti, koulu voi muodostaa heistä oman opetusryhmän. Opetuksen järjestämisessä tehdään yhteistyöstä kunnan nuorisotoimen ja tarvittavin osin sosiaalitoimen kanssa. Joustavassa perusopetuksessa opiskellaan vuorotellen koulussa ja työpaikalla. Luokkamuotoisessa JOPO-toiminnassa opiskeluun voi sisältyä myös mahdollisuuksien mukaan retkiä, opintokäyntejä ja leirikouluja. Ryhmissä on 10 oppilasta. Opiskelu tapahtuu sekä lähiopiskeluna että työpaikkaopiskeluna. Lähiopiskelujaksoilla opiskellaan koulussa ja muissa oppimisympäristöissä, esimerkiksi opintokäynneillä. Oppitunteja pitävät myös aineenopettajat. Jopo-oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma, jonka toteutumista seurataan oppilaan ja huoltajien kanssa. Jopo-oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma, jonka toteutumista seurataan oppilaan ja huoltajien kanssa. Työpaikkaopiskelu jakautuu neljään jaksoon, joista kaksi on syys- ja kaksi kevätlukukaudella. Työpaikkaopiskelua on noin 60 päivää lukuvuodessa. Työpaikkaopiskelujakson aikana oppilaat ovat työpaikalla kahtena päivänä ja koulussa kolmena päivänä viikossa. Opinto-ohjaaja auttaa työpaikkojen hankkimisessa ja pitää yhteyttä ohjaajiin työpaikoilla. Työpaikkaopiskelujaksolla oppilas osallistuu ohjatusti työpaikan tehtäviin, oppii työelämän pelisääntöjä, saa kokemusta eri aloilta ja samalla suorittaa itsenäisiä opiskelutehtäviä työpaikkaansa ja omaan oppimissuunnitelmaansa liittyen. Jakson päätteeksi oppilas, opettaja tai Jopo-ohjaaja ja työpaikkaohjaaja käyvät arviointikeskustelun ja oppilas saa työtodistuksen. Joustavassa perusopetuksessa tehdään yhteistyötä muun muassa toisen asteen oppilaitosten ja nuorisotoimen kanssa. Tiivis yhteydenpito koulun ja kodin välillä kuuluu joustavaan perusopetukseen

Toimi näin

JOPO-toimintaan hakeudutaan kerran lukuvuodessa kevätlukukaudella erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. Hakija täyttää hakulomakkeen, jonka liitteeksi tarvitaan oppilashuoltohenkilöstön suositus. Opettaja, koulukuraattori ja nuoriso-ohjaaja haastattelevat hakijat. Koulun rehtori päättää oppilaskohtaisesti joustavaan perusopetukseen ottamisesta. Opiskelussa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Perusopetuksen oppimäärän suorittamisen varmistamiseksi yksittäinen oppilas voi suorittaa huoltajan anomuksesta opintojensa loppuvaiheen (7.-9. vuosiluokat) joustavan perusopetuksen mukaisesti.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja nuorten työpajat. Opetus järjestetään ryhmämuotoisena.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiuntion kunta
Palvelusta vastaaSiuntion kunta
Alue Siuntio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Siuntion kunta
Päivitetty: 5.11.2021