suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Saarijärven kaupunki

Joustava perusopetus (JOPO)

  • Palvelu
  • Saarijärvi
  • Julkinen palvelu

Joustava perusopetus järjestetään 5-12 oppilaan ryhmässä ja se on tarkoitettu pääasiassa 9. luokkien oppilaille. Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Oppilas suorittaa joko yleistä tai yksilöllistettyä oppimäärää. Jokaiselle oppilaalle laaditaan yksilöllinen oppimissuunnitelma ja tarvittaessa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

JOPO-luokka e ...

Toimi näin

Hakeminen

  1. Jopo-luokasta kiinnostuneiden oppilaiden huoltajille järjestetään vanhempainilta kevätlukukauden alkupuolella.
  2. Jopo-luokalle haetaan koulun ilmoittamana hakuaikana. Hakemukset valokuvalla ja liitteillä (viimeisin todistus) palautetaan Saarijärven Yhtneäiskoulun kansliaan. Hakulomakkeita voi pyytää muun muassa oppilaanohjaajalta, Yhtenäiskoulun kansliasta, luokanvalvojalta tai Jopo- luokanopettajalta.
  3. Hakijat huoltajineen kutsutaan haastatteluun, jonka perusteella oppilasvalinnat tehdään. Haastatteluun valitaan hakemusten perusteella 15 hakijaa.

Kenelle ja millä ehdoin

JOPO on tarkoitettu oppilaalle, jolla on esimerkiksi:

• vaara saada hylättyjä arvosanoja eli heikko koulumenestys JA/TAI

• paljon poissaoloja JA/TAI

• heikentynyt koulumotivaatio

JA

• halu ja asenne korottaa omia arvosanoja

• kykyä toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa (pienryhmä ja työpainotteisuus )

• pystyy tarvittaessa omatoimiseen työskentelyyn koulussa sekä työelämäjaksoilla

Tausta ja lainsäädäntö

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja nuorten työpajat. Opetus järjestetään ryhmämuotoisena.

Palvelun toteuttaa

Saarijärven kaupunki

Palvelusta vastaa

Saarijärven kaupunki
Tekstistä vastaa: Saarijärven kaupunki
Päivitetty: 18.10.2021