suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Joustava perusopetus (JOPO)

  • Palvelu
  • Raahe
  • Julkinen palvelu

Raahessa toimii neljä joustavan perusopetuksen (JOPO) luokkaa. Luokat sijaitsevat Pattasten koululla, Merikadun koululla, Saloisten koululla ja Vihannin yhtenäiskoululla. Jokaisessa JOPO-luokassa työskentelee opettaja ja ohjaaja. Myös koulukuraattori tekee tiivistä yhteistyötä JOPO-luokan kanssa. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti noin 10 oppilaan ryhmissä. JOPO-opetusta järjestetään koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen.

Opetuksessa painotetaan toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumenetelmiä. JOPO-luokissa opiskelu tapahtuu urakkamuotoisesti oppimissuunnitelmaan kirjatun suunnitelman mukaisesti. Opiskeluun sisältyvät myös työssäoppimisjaksot ja vuosittain tehtävät opinto- /ryhmäytymisretket. Mikäli oppilaalla on tarvetta edetä vuosiluokkiin sitomattomasti, tehdään erillinen anomus oppilaskohtaisesti.

Toimi näin

Oppilas valitaan JOPO-luokan oppilaaksi oppilaan tai huoltajan hakemuksesta ja koululta tehtävän esityksen perusteella. Päätöksen tekee opetus- ja kasvatusjohtaja.

Huoltaja saa tarvittavan hakulomakkeen koulukuraattorilta.

Ennen hakemista huoltajan ja oppilaan on hyvä keskustella joustavan perusopetuksen soveltuvuudesta oppilaalle koulukuraattorin tai JOPO-opettajan kanssa. Koulukuraattori voi myös suositella oppilaalle JOPO-luokalle hakemista oppilashuollollisista tai muista syistä.

Hakuaikaa JOPO-luokalle on huhtikuun loppuun saakka. Erityistilanteissa JOPO-luokkaan voi hakea myös kesken lukuvuoden.

Kenelle ja millä ehdoin

Joustavaan perusopetukseen voivat hakea 7–9-luokkien oppilaat, joilla joku seuraavista kriteereistä täyttyy:

- Alisuoriutuminen koulussa

- Heikko opiskelumotivaatio

- Puutteet elämänhallinnassa

- Vaara syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä

- Perusopetuksen päättötodistuksen saamisen vaarantuminen

- Oppilaan sosiaalinen sopeutumattomuus

Kaikkien oppilaiden kohdalla ehtona on myös oletus siitä, että oppilas käy koulua saatuaan paikan JOPO-luokassa sekä selviytyy JOPO:lla käytettävistä opetus- ja opiskelumenetelmistä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja nuorten työpajat. Opetus järjestetään ryhmämuotoisena.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen kaupunki
Palvelusta vastaaRaahen kaupunki
Alue Raahe
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 7.4.2022