suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porin kaupunki

Joustava perusopetus (JOPO)

  • Palvelu
  • Pori
  • Julkinen palvelu

Joustava perusopetus eli JOPO-toiminta on tarkoitettu niille 7–9-luokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja heikko opiskelumotivaatio sekä oppilaille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä ja/tai jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. JOPO-toiminnassa korostuu oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen. Painopiste voi olla työssäoppimisessa, oppilaiden jatko-opintojen kannalta välttämättömän osaamisen kartuttamisessa ja/tai oppilaan kasvatuksellisessa tukemisessa ja omien vahvuuksien paikantamisessa. Joustavalla perusopetuksella pyritään vähentämään perusopetuksen keskeyttämistä ja ehkäisemään syrjäytymistä. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa.

Joustava perusopetus järjestetään lähiopetuksena omassa pienryhmässään koulussa, ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen. Oppilaat osallistuvat soveltuvin osin muihin yleisopetuksen ryhmiin esimerkiksi valinnaisissa aineissa sekä taide- ja taitoaineissa. JOPO-ryhmässä opiskelevat oppilaat opiskelevat perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan. Joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Mikäli oppilas saa erityistä tukea, joustava perusopetus kuvataan vastaavalla tavalla henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa eli HOJKSissa. JOPO-toiminnassa käytetään toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumenetelmiä.

JOPO-toiminnassa korostuvat moniammatillinen sekä eri hallintokuntien ja organisaatioiden välinen yhteistyö. Opettaja vastaa JOPO-ryhmän opetuksesta ja toiminnasta. JOPO-toiminnan organisoinnista vastaa rehtori tukenaan tiimi, johon kuuluvat rehtorin lisäksi JOPO-ryhmän opettaja ja koulukuraattori. Kuraattorin osallistuminen toimintaan on välttämätöntä moniammatillisuuden toteutumiseksi. Tiimiin voivat kuulua tarvittaessa koulunkäyntiohjaaja ja koulun muu oppilashuoltohenkilöstö. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös oppilaanohjaajan kanssa toisen asteen jatko-opintojen järjestämiseksi. Lisäksi yhteistyötä tehdään mm. ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden kanssa.

Toimi näin

JOPO-toimintaan haetaan kevätlukukaudella. Hakemuksen saa oman koulun oppilaanohjaajalta tai kuraattorilta. Oppilas valitaan joustavaan perusopetukseen oppilaan tai huoltajan hakemuksesta. Koulu myös tiedottaa kohderyhmään kuuluville oppilaille ja heidän huoltajilleen joustavasta perusopetuksesta ja hakumenettelystä.

Kenelle ja millä ehdoin

Joustava perusopetus eli JOPO-toiminta on tarkoitettu niille 7–9-luokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja heikko opiskelumotivaatio sekä oppilaille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä ja/tai jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta.

Ensisijaisia ovat 8. ja 9.luokan porilaiset oppilaat.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja nuorten työpajat. Opetus järjestetään ryhmämuotoisena.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPorin kaupunki
Palvelusta vastaaPorin kaupunki
Alue Pori
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Porin kaupunki
Päivitetty: 17.5.2022