suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mikkelin kaupunki

Joustava perusopetus (JOPO)

  • Palvelu
  • Mikkeli
  • Julkinen palvelu

Oppilas opiskelee yleistä tai yksilöllistä oppimäärää kiinteässä Jokeri-opetusryhmässä erityisluokanopettajan ja koulunkäyntiavustajan tuella. Lisäksi oppilaalla on tarpeen mukaan mahdollisuus opiskella osittain myös yleisopetuksen ryhmässä. Oppilaalla on räätälöity tuntijako ja valinnaisaineet. JOPO-opetusta tukevat Kalevankankaan koulun rehtori, yksi tai kaksi aineenopettajaa, erityisopettaja, oppilaanohjaaja ja muu oppilashuolenpidon tukiverkosto.

JOPO-opiskelun tavoitteena on oppilaan itsetunnon vahvistaminen ja realistisen minäkuvan muodostumisen tukeminen. Yksilöllisen ohjauksen perustana ovat oppilaan henkilökohtaiset vahvuudet ja kehittymistarpeet. Opiskelun aikana tarjotaan mahdollisuus myös itsenäiseen projektiopiskeluun ja näyttötyön tekemiseen peruskoulussa opiskeltavien aineiden osalta.

JOPO-opiskeluun sisältyy runsaasti toiminnallista opiskelua koulun ulkopuolella. Oppilas opiskelee työpaikoilla tai nuorten työpajoissa erillisen suunnitelman mukaisesti suorittaen tällöin eri oppiaineisiin liittyviä tehtäviä. Työpaikoilla ja työpajoissa tapahtuvan opiskelun lisäksi oppilas osallistuu toimintapäiviin, retkiin, leireihin sekä vierailu- ja tutustumiskäynteihin muun ryhmän kanssa.

JOPO-opiskelu on toiminnallista ja elämyksellistä. Työskentelyssä on selkeä viikkokohtainen rakenne. Koko yläkoulun ajan oppilaan tukena ovat tutut aikuiset. Opiskelussa painottuvat sosiaalisten ja elämänhallinnallisten taitojen sekä ajattelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Toimi näin

Oppilaalla on oltava vähintään vuosi oppivelvollisuusikää jäljellä opiskelujen alkaessa. Lisäksi oppilaan sekä huoltajan tulee sitoutua JOPO-opetukseen, ja oppilas tulee arvioida riittävän itsenäiseksi ja motivoituneeksi JOPO-opiskeluun.

Mikkelin kaupungin kouluissa selvitetään syyslukukauden aikana oppilaan mahdollinen tarve JOPO-opetukseen yhteistyössä oppilaan, huoltajan, opettajien ja oppilashuolenpidon ammattilaisten kanssa.

Huoltaja toimittaa kirjallisen hakemuksen Kalevankankaan kouluun tammikuun loppuun mennessä. Oppilas ja huoltaja haastatellaan yhdessä hakuajan päätyttyä. Rehtori päättää oppilasvalinnasta moniammatillisen työryhmän esityksen pohjalta helmikuussa. Mikäli kiinnostuit JOPO-opetuksesta, toimi seuraavasti:

1) Kerro asiasta kotona huoltajalle ja koulussa opettajalle.

2) Täytä Kalevankankaan koulun kotisivuilta löytyvä hakemus ja toimita se koulun kansliaan annettuun päivämäärään mennessä.

3) Valmistaudu helmikuun aikana toteutuvaan haastatteluun ja perustelemaan, miksi haluat päästä JOPO-opetukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja nuorten työpajat. Opetus järjestetään ryhmämuotoisena.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMikkelin kaupunki
Palvelusta vastaaMikkelin kaupunki
Alue Mikkeli
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mikkelin kaupunki
Päivitetty: 16.2.2022