suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuopion kaupunki

Joustava perusopetus (JOPO)

  • Palvelu
  • Kuopio
  • Julkinen palvelu

Joustavaa perusopetusta voidaan Kuopiossa järjestää luokilla 7 - 9. Oppilaat valitaan ryhmään hakemus- ja haastattelumenettelyn kautta, jonka avulla pyritään löytämään ne oppilaat jotka hyötyvät toiminnallisista ja työpainotteisista menetelmistä. Kohderyhmänä ovat ne oppilaat, jotka alisuoriutuvat perusopetuksessa eivätkä ole motivoituneita. Oppilaille tehdään oppimissuunnitelma.

Toimi näin

Kuopiolaiset oppilaat käyvät tutustumassa Jopo-luokkaan esimerkiksi opettajan tai huoltajan kanssa. Oppilaat voivat tulla tutustumaan opettajan johdolla myös ryhmänä. Tutustumistilaisuuden jälkeen Jopo-luokalle halukas oppilas varaa itselleen henkilökohtaisen haastatteluajan. Haastattelujen perusteella Jopo-luokan opettaja tekee esityksen luokalle valittavista oppilaista. Koulun rehtori tekee lopullisen päätöksen siitä, ketä oppilaita seuraavalle lukuvuodelle otetaan. Oppilaita ei oteta Jopo-luokille kesken lukuvuoden. Ryhmässä on kymmenen oppilaspaikkaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Joustavaan perusopetukseen pääseminen edellyttää oppilaan omaa kiinnostusta ja muutoshalua, omaa päätöstä toimia sovituilla työtavoilla, uskallusta vaihtaa maisemaa ja koulua sekä halua oppia uudella tavalla.

Jokainen Jopo-luokalle tuleva oppilas sitoutuu lukuvuoteen. Oppilaalla ei ole mahdollisuutta jättäytyä pois esimerkiksi työpaikkajaksoilta tai leireiltä, vaan ne ovat osa koulunkäyntiä. Jopo-luokan oppilaalla on mahdollisuus ja vastuu vaikuttaa itse menestymiseensä sekä tulevaisuuteensa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja nuorten työpajat. Opetus järjestetään ryhmämuotoisena.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuopion kaupunki
Palvelusta vastaaKuopion kaupunki
Alue Kuopio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuopion kaupunki
Päivitetty: 10.12.2019