suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Joustava perusopetus (JOPO)

  • Palvelu
  • Kotka
  • Julkinen palvelu

Kotkassa on lukuvuonna 2020-2021 kahdessa yläkoulussa ja kahdessa yhtenäiskoulussa joustavan perusopetuksen ryhmät. Lisäksi on kaksi koko kaupungin aluetta palvelevaa joustavan perusopetuksen ryhmää, jotka on sijoitettu Kotkansaaren kouluun. Näistä ryhmistä toinen on tarkoitettu 9-luokan oppilaille ja toinen 7.-9. luokan oppilaille, jotka ovat perhetyön piirissä.

Toimi näin

Jos harkitaan joustavan perusopetuksen ryhmää oppilaan koulunkäynnin vaihtoehtona, kannattaa olla yhteydessä omaan kouluun, joko rehtoriin tai koulukuraattoriin, jonka kautta asian selvittely etenee. Lisätietoja saat tarvittaessa myös erityisopetuksen suunnittelijalta.

Jos kuntaan muuttaa oppilas, joka on jo joustavassa perusopetuksessa, kannattaa olla etukäteen yhteydessä erityisopetuksen suunnittelijaan, jonka kautta koulupaikan selvittely käynnistyy.

Kenelle ja millä ehdoin

Joustavaan perusopetukseen voivat hakea yläkoululaiset.

Joustavasta perusopetuksesta tehdään viranhaltijapäätös huoltajan hakemuksen pohjalta. Hakemukseen tarvitaan myös oppilashuollon näkemys, joten useimmiten hakemuksen laatimisessa on mukana koulukuraattori. Opiskelu joustavan perusopetuksen ryhmässä edellyttää oppilaan omaa motivaatiota ja halukkuutta.

Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden osalta koulussa laaditaan pedagoginen selvitys, jossa esitetään siirtymistä opiskelemaan joustavaan perusopetukseen. Myös erityisen tuen oppilaalle voidaan tehdä päätös joustavasta perusopetuksesta, jos se on oppilaan koulunkäynnin kannalta tarkoituksenmukaisinta.

Joustavassa perusopetuksessa opiskeleville oppilaille laaditaan oppimissuunnitelma, joka sisältää samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. Erityisen tuen oppilaiden opinnot suunnitellaan HOJKS:aan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja nuorten työpajat. Opetus järjestetään ryhmämuotoisena.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKotkan kaupunki
Palvelusta vastaaKotkan kaupunki
Alue Kotka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 2.10.2020