suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Joustava perusopetus (JOPO)

  • Palvelu
  • Kotka
  • Julkinen palvelu

Joustavan perusopetuksen (JOPO-luokka) tavoitteena on vähentää perusopetuksen keskeyttämistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Opetus sekä oppimisen ja kasvun tuki järjestetään opetussuunnitelman perusteiden mukaan pienryhmämuotoisesti. Joustavan perusopetuksen toimintaan tulee hakea erillisellä hakemuksella. Hakemuksen voi tehdä oppilas tai hänen huoltajansa. Toiminta on suunnattu pääsääntöisesti 8- ja ...

Toimi näin

Jos harkitaan joustavan perusopetuksen ryhmää oppilaan koulunkäynnin vaihtoehtona, kannattaa olla yhteydessä omaan kouluun, joko rehtoriin tai koulukuraattoriin, jonka kautta asian selvittely etenee. Lisätietoja saat tarvittaessa myös erityisopetuksen suunnittelijalta.

Jos kuntaan muuttaa oppilas, joka on jo joustavassa perusopetuksessa, kannattaa olla etukäteen yhteydessä erityisopetuksen suunnittelijaan, jonka kautta koulupaikan selvittely käynnistyy.

Kenelle ja millä ehdoin

Joustavaan perusopetukseen voivat hakea yläkoululaiset.

Joustavasta perusopetuksesta tehdään viranhaltijapäätös huoltajan hakemuksen pohjalta. Hakemukseen tarvitaan myös oppilashuollon näkemys, joten useimmiten hakemuksen laatimisessa on mukana koulukuraattori. Opiskelu joustavan perusopetuksen ryhmässä edellyttää oppilaan omaa motivaatiota ja halukkuutta.

Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden osalta koulussa laaditaan pedagoginen selvitys, jossa esitetään siirtymistä opiskelemaan joustavaan perusopetukseen. Myös erityisen tuen oppilaalle voidaan tehdä päätös joustavasta perusopetuksesta, jos se on oppilaan koulunkäynnin kannalta tarkoituksenmukaisinta.

Joustavassa perusopetuksessa opiskeleville oppilaille laaditaan oppimissuunnitelma, joka sisältää samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. Erityisen tuen oppilaiden opinnot suunnitellaan HOJKS:aan.

Tausta ja lainsäädäntö

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja nuorten työpajat. Opetus järjestetään ryhmämuotoisena.

Palvelun toteuttaa

Kotkan kaupunki

Palvelusta vastaa

Kotkan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 13.9.2023