suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kempeleen kunta

Joustava perusopetus (JOPO)

  • Palvelu
  • Kempele
  • Julkinen palvelu

Monilla oppilailla on taitoja, joita perusopetus ei pysty huomiomaan. Osa oppilaista tuntee oppivansa paremmin tekemällä, ei istumalla. Näillä oppilailla on mahdollisuus opiskella perusopetuksen JOPO-luokassa. JOPO-luokassa käytetään yksilöllisiä, oppilaiden erilaiset tarpeet huomioivia toimintatapoja ja opetusmenetelmiä. Oppilaita tuetaan mielekkäiden kouluratkaisujen löytämisessä ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Opetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö sekä työpaikkaoppiminen. Tiivis ja toimiva yhteistyö kotien kanssa on erittäin tärkeässä asemassa oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun ja oppimisen kannalta. Kempeleen kunnan JOPO -luokat toimivat Kirkonkylän koululla. Toiminta on vuosiluokkakohtaista eli sekä vuosiluokalla 8 että vuosiluokalla 9 toimii oma JOPO -ryhmä. JOPO –luokka on suunnattu oppilaalle, joka hyötyy toiminnallisista ja työpainotteisista työskentelymuodoista. Toiminta järjestetään luokka-asteittain pienluokkamuotoisesti, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä. JOPO -toiminnan lähtökohtana ovat toiminnalliset opiskelumenetelmät, työpaikkaoppimisjaksot, erilaiset leirit, retket ja mahdolliset yritysvierailut. Nämä erilaiset toimintatavat muodostavat nuorelle monipuolisen ja kokonaisvaltaisen kasvu- ja oppimisympäristön. Oppilasta varten asetetut tavoitteet, oppimisympäristöt sekä tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne huomioivat oppilaiden erilaiset tarpeet perusopetuksen tavoitteiden puitteissa.

Toimi näin

Jopo-luokalle haetaan huhtikuussa kirjallisesti. Hakemus palautetaan opinto-ohjaajalle tai oppilashuollon koordinaattorille. Päätöksen asiassa tekee Kirkonkylän koulun rehtori.

Kenelle ja millä ehdoin

Toiminta on tarkoitettu sellaisille yleisopetuksen 8.-9.luokan oppilaille, joilla esiintyy heikkoa koulumotivaatiota ja alisuoriutumista ja jotka hyötyvät tiiviistä oppimisympäristöstä. Poikkeuksellisesti toimintaan voidaan ottaa myös erityistä tukea saava oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan JOPO –toiminnassa käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan kokonaisuutena pitää oppilaan edun mukaisena. JOPO -luokan oppilaan tulee olla motivoitunut parantamaan koulunkäyntiä sekä olla sitoutunut ja kykenevä toimimaan erilaisissa oppimisympäristöissä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja nuorten työpajat. Opetus järjestetään ryhmämuotoisena.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKempeleen kunta
Palvelusta vastaaKempeleen kunta
Alue Kempele
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kempeleen kunta
Päivitetty: 9.11.2021