suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Karkkilan kaupunki

Joustava perusopetus (JOPO)

  • Palvelu
  • Karkkila
  • Julkinen palvelu

Joustavaa perusopetusta järjestetään Karkkilan yhteiskoululla. JOPO -toiminta aloitettiin Opetusministeriön valtakunnallisena hankkeena vuonna 2006. Karkkilaan JOPO-toiminta rantautui vuonna 2007. JOPO -luokan työskentelyssä käytetään joustavia toimintatapoja ja opetusmenetelmiä, joissa jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet ja elämäntilanteet otetaan huomioon. JOPO -toimintamallin tavoite on lisätä oppilaitten opiskelumotivaatiota ja tavoitteellisuutta. Tärkeimmät päämäärät ovat päättötodistuksen saanti ja jatko-opiskelupaikan löytäminen.

Opetusta järjestetään niin tavallisena luokkaopetuksena koulussa kuin työpaikoilla tai muissa oppimisympäristöissä ohjattuna opiskeluna. Oppimisympäristöjä voivat olla mm. erilaiset leirikoulut, opinto- ja työpaikkakäynnit sekä koulutuskokeilut. JOPO-oppilaat suorittavat osan opinnoistaan työpaikoilla. Tarkoituksena on perehdyttää oppilas työelämään ja auttaa häntä löytämään itselleen sopiva ammattiala tai koulutusvaihtoehto peruskoulun jälkeen. Työpaikkajaksolla on myös kouluaineisiin liittyviä oppimistehtäviä, joista oppilas huolehtii itse. Yhteishakutilanteessa JOPO-luokan oppilas on samalla viivalla kuin jokainen peruskoulunsa päättävä suomalainen nuori.

Jopo-luokan opetuksesta vastaa erityisluokanopettaja apunaan sosiaalialan ammattilainen. Opetus tapahtuu joustavasti sekä perusopetuksen opetussuunnitelman edellyttämissä teoriaaineissa että erilaisilla teemaleireillä, -retkillä ja lukuvuosittaisilla työpaikkaopiskelujaksoilla. Oppilas voi joustavasti kesken lukuvuoden siirtyä toisen asteen opintoihin, mikäli perusopetuksen oppimäärä tulee loppuun suoritetuksi. Oppilas voi osallistua myös toisella asteella järjestettäviin koulutuskokeiluihin. Läheistä yhteistyötä tehdään eri sidosryhmien kanssa. Etenkin huoltajat, sosiaali- ja nuorisotoimi, Karkkilan seurakunnan nuorisotyö, koulupoliisi sekä paikkakunnan yritykset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Toimi näin

Ryhmään haetaan joko yhteiskoulun oppilashuoltoryhmän tai huoltajien esityksestä. Hakijat huoltajineen haastatellaan. Opiskelijavalinnat tehdään haastattelujen perusteella. Rehtori tekee oppilasvalinnasta viranhaltijapäätöksen.

Kenelle ja millä ehdoin

Joustavan perusopetuksen jopo-luokkaan voidaan ottaa noin 10 oppilasta 8.- 9. vuosiluokilta. Oppilasvalinnan kriteereinä ovat, että oppilaalla on vaara jäädä vaille perusopetuksen päättötodistusta tai hänellä on vaikeuksia suoriutua opinnoistaan (mm. heikko koulumotivaatio, alisuoriutuminen, runsaat poissaolot). Lisäksi oppilaan tulee hyötyä työpainotteisuudesta ja toiminnallisista työtavoista sekä pienryhmäopetuksesta. Oppilaan tulee olla myös riittävän aktiivinen ja pystyä ainakin jossain määrin joustavan perusopetuksen vaatimaan itsenäiseen työskentelyyn sekä työskentelyyn työpaikoilla. Oppilas ja hänen huoltajansa tulee myös sitoutua JOPO-opetukseen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja nuorten työpajat. Opetus järjestetään ryhmämuotoisena.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKarkkilan kaupunki
Palvelusta vastaaKarkkilan kaupunki
Alue Karkkila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Karkkilan kaupunki
Päivitetty: 13.1.2022