suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Haapaveden kaupunki

Joustava perusopetus (JOPO)

  • Palvelu
  • Haapavesi
  • Julkinen palvelu

Haapaveden yläkoulussa toteutetaan joustavan perusopetuksen menetelmiä soveltuvin osin erilaisissa tilanteissa. Tätä voidaan toteuttaa, kun oppilaalla on esim. alisuoriutumista, heikko opiskelumotivaatio, peruskoulu on vaarassa keskeytyä tai pakollisia opintoja on jäämässä suorittamatta. Pedagogisista syistä opiskelija voi väliaikaisesti mm. opiskella kotoa käsin, tenttiä rästissä olevia suorituksia tai opiskella pienryhmässä. Opetus on pienryhmissä vuosiluokkasidonnaista ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista.

Toimi näin

Oppilas valitaan joustavaan perusopetukseen oppilaan tai huoltajan hakemuksesta. Oppilaita valittaessa heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Opetuksen järjestäjä päättää oppilasvalinnan perusteista ja valintamenettelystä. Oppilasvalinnasta tehdään hallintopäätös joka valmistellaan moniammatillisesti. Jos yksittäinen oppilas siirtyy pois joustavasta perusopetuksesta ennen perusopetuksen päättymistä, tehdään joustavan perusopetuksen päättymisestä hallintopäätös.

Kenelle ja millä ehdoin

Joustava perusopetus on tarkoitettu niille 7–9-luokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja heikko opiskelumotivaatio sekä oppilaille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja nuorten työpajat. Opetus järjestetään ryhmämuotoisena.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHaapaveden kaupunki
Palvelusta vastaaHaapaveden kaupunki
Alue Haapavesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Haapaveden kaupunki
Päivitetty: 1.11.2021