suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Joustava perusopetus (JOPE)

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Rovaniemellä joustavaa perusopetusta järjestetään jokaisella neljällä koulualueella. Tällä hetkellä ryhmät toimivat Korkalovaaran, Ounasvaaran ja Rantavitikan peruskouluissa sekä Napapiirin yläasteella. Opetus toteutetaan pienryhmämuotoisesti 10–12 oppilaan ryhmissä. Joustavaa perusopetusta järjestetään ensisijaisesti 8.-9. luokan oppilaille, joiden oppivelvollisuuden suorittaminen on vaarassa esimerkiksi heikon opiskelumotivaation tai runsaiden poissaolojen vuoksi.

Oppilaalle laaditaan yleisen tai tehostetun tuen oppimissuunnitelma ja erityisen tuen oppilaalle HOJKS. Suunnitelmassa kuvataan tavallisten oppimissuunnitelmaan liittyvien seikkojen lisäksi joustavaan perusopetukseen liittyvät erityispiirteet, kuten opetuksen järjestäminen koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. Oppimissuunnitelmassa huoltaja sitoutuu yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin ja oppilaan tukemiseen JOPE-opetuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan tarvittaessa opiskelun erityiset painoalueet oppiaineisiin, joissa oppilaalla on tuen tarvetta.

Joustavan perusopetuksen opettajan työparina työskentelee nuorisotyöntekijä. Rovaniemen kaupungin JOPE-toimijat suunnittelevat ja organisoivat toimintaansa säännöllisissä tapaamisissaan. Lisäksi joustavan perusopetuksen ryhmän opettaja tekee yhteistyötä oman koulun opinto-ohjaajan ja toisen asteen opinto-ohjaajien kanssa erityisesti perusopetuksen viimeisellä luokalla.

Oppilaalle ja huoltajalle tiedotetaan mahdollisuudesta hakeutua joustavaan perusopetukseen sekä selvitetään sen toimintaperiaatteet pääsääntöisesti 7.-8. -luokan kevätlukukaudella.

Toimi näin

Joustavaan perusopetukseen haetaan hakulomakkeella, jonka oppilas ja huoltaja täyttävät yhdessä. Tämän jälkeen oppilas ja hänen huoltajansa osallistuvat moniammatillisen tiimin haastatteluun, jossa pyritään selvittämään oppilaan kokonaistilannetta ja mahdollisuuksia hyötyä JOPE-opetuksesta. Haastatteluryhmän esityksen pohjalta, kussakin koulussa rehtori tekee lopullisen päätöksen valinnasta.

Hakulomakkeen löydät Rovaniemen kaupungin ja koulujen kotisivuilta sekä koulujen toimistoista.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 7.12.2021