suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Taivalkosken kunta

Jätteiden keräys ja vastaanotto

  • Palvelu
  • Taivalkoski
  • Julkinen palvelu

Kaikki syntyvä jäte on lain mukaan pyrittävä lajittelemaan ja kierrättämään tai muutoin käyttämään hyödyksi. Valinnoillasi voit vaikuttaa sekä syntyvän jätteen määrään että siihen, miten hyvin eri materiaalit voidaan hyödyntää uusien tuotteiden valmistukseen. Harkitut hankinnat, korjaaminen, entisöinti ja kierrättäminen ovat kaikki hyviä tekoja, joilla edistät kiertotaloutta ja kestävää kehitystä.

Toimi näin

Lajittele ja kierrätä aina erikseen biojäte, paperi, kartonki, pahvi, metalli, lasi ja muovi. Toimita vaaralliset jätteet ja sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Eräiden jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromujen, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin voit toimittaa jätteen. Biojätteen kunta suosittelee kompostoimaan.

Huolellisen lajittelun ja kierrättämisen jälkeen jäljelle jäävä jäte on energianlähteenä hyödynnettävää sekajätettä, jonka voit sijoittaa kiinteistösi jäteastiaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Taivalkosken kunnan asukkaana maksat jätehuollon perusmaksua, jolla katetaan kunnan järjestämän hyötyjätehuollon ja jäteneuvonnan kustannukset.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Tiettyjen jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden, alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTaivalkosken kunta
Palvelusta vastaaTaivalkosken kunta
Alue Taivalkoski
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Taivalkosken kunta
Päivitetty: 11.2.2021