suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Utajärven kunta

Jätteiden keräys ja vastaanotto sekä jäteneuvonta

  • Palvelu
  • Utajärvi
  • Julkinen palvelu

Jätehuoltoviranomainen tuottaa mm. seuraavia palveluita; alueen jätehuolto ja kehittäminen, päättää ja seuraa alueen jätteenkuljetusjärjestelmän, jätehuoltomääräykset sekä jätetaksan toimivuutta. Viranomainen myös myöntää poikkeamiset jätehuoltomääräyksistä sekä hyväksyy komposti ja omatoimisen lietteen käsittely -ilmoitukset. Jätehuoltoviranomainen pitää myös jätekuljetusrekisteriä. EKOposti on alueen jätehuollon tiedote, joka jaetaan jokaiseen kotiin toukokuussa.

Alueen jätehuollon operatiiviset palvelutehtävät (jätteiden vastaanotto, käsittely ja eteenpäin toimittaminen, jäteasemien toiminta, asiakaspalvelu, tiedotus, yritysjätteet, ym.) tuottaa Kempeleen Jätekuljetus Ky.

Jäte- ja lajitteluasemat on tarkoitettu Lakeuden EKOn alueen kotitalouksille, sekä kohtuullisille määrille maatalouden vaarallista jätettä (ei yritysjätteille!). Kaikki EKOn alueen asemat ovat kuntalaistemme käytössä.

Jäteasemille vastaanotetaan sähkö- ja elektroniikkaromua, vaarallisia jätteitä (maalit, akut, loisteputket, öljyt, ym.), rakennus- ja remonttijätettä, iso sekalainen jäte (huonekalut, isot tavarat), haravointi- ja puutarhajätteitä, oksia ja risuja sekä hyötyjätteitä: lasi, metalli, kartonki, pahvi, paperi ja pakkausmuovi. Rakennus- ja remonttijäte sekä iso sekalainen jäte on maksullista. Osassa muita jätteitä voi olla määrärajoitukset. Katso ohjeet jätteiden tuontiin EKOn sivuilta!

Alueen apteekkeihin voit toimittaa ylimääräiset ja vanhentuneet lääkkeet sekä ruiskut.

Utajärven kunnassa on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jolloin jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus tehdä itse sopimus kilpailuttamansa jätekuljetusyrityksen kanssa, myös vapaa-ajan asuntojen! Alueella toimivat jätekuljetusyritykset löytyvät EKOn sivuilta sekä EKOpostista.

Toimi näin

Jos haluat jäteneuvontaa, ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. Kempeleen Jätekuljetuksen sivuilta löydät myös hakutoiminnolla varustetun lajitteluohjeen.

Utajärven kunnassa on kuntalaisille tarkoitettu jäteasema, johon voi toimittaa jätteitä, osoite: Varastotie 5, Utajärvi. Jäteasema palvelee kuntalaisia aina tiistaisin klo: 14 – 18, lisäksi kesäaikana (1.5 – 31.8) parittoman viikon lauantaina klo 10-14.

Utajärven kunnassa järjestetään vaarallisten jätteiden kiertävä keräys kylätaajamissa aina toukokuussa ja syyskuussa. Tarkemmat tiedot löytyvät Lakeuden EKOn ja Kempeleen Jätekuljetuksen sivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu kuntalaisille. Osasta jätettä on määrärajoitteet ja osasta peritään jätetaksan mukainen maksu. Jäteneuvonta on maksutonta.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Tiettyjen jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden, alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Perustiedot

Palvelusta vastaaUtajärven kunta
Alue Utajärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Utajärven kunta
Päivitetty: 1.6.2022