suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Paimion kaupunki

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

 • Lupa tai muu velvoite
 • Paimio
 • Julkinen palvelu

Jätteiden hyödyntäminen vaatii yleensä ympäristöluvan. Tietynlaisia jätteitä maarakentamisessa voidaan hyödyntää ilmoitusmenettelyllä, ilman ympäristölupaa. Hyödyntäminen täytyy tällöin tehdä niin sanotun MARA-asetuksen mukaisesti.

Hyödyntäminen maarakentamiskohteissa ja siihen liittyvä väliaikainen varastointi on perustuttava lakisääteiseen suunnitelmaan, lupaan, ilmoitusmenettelyyn tai kunnan r ...

Toimi näin

Jos määrät ovat isoja (yli 1000 tonnia), tee ilmoitus ELY:lle ilmoituslomakkeella. ELY-keskus rekisteröi hyödyntämistoimen tietojärjestelmään ja antaa siitä tiedon hyödyntäjälle, jätteen luovuttajalle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Käsittelystä peritään kirjaamismaksu ja käsittelyaika on muutama päivä.

Jos hyödynnettävän jätteen (betoni- tai tiilimurske tai muu tarkoitukseen soveltuva jäte) määrä on alle 1000 tonnia, tee ilmoitus Paimion kaupungin ympäristönsuojeluun samalla edellä mainitulla lomakkeella tai vapaamuotoisena. Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

 • hyödyntämispaikka
 • ajankohta
 • paikan käyttötarkoitus
 • maarakentamista koskevat suunnitelmat/luvat
 • jätteen luovuttaja
 • laadunvarmistusjärjestelmä
 • hyödynnettävien jätteiden laji, määrä ja selvitys haitallisten aineiden pitoisuuksista
 • kuva suunnitellusta rakenteesta

Kenelle ja millä ehdoin

Näitä jätteitä voi hyödyntää

 • Betonimurske, kevytbetoni- ja kevytsorajäte
 • Lento- ja pohjatuhkat sekä leijupetihiekka (kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen poltossa syntyneet
 • Tiilimurske
 • Asfalttimurske ja -rouhe (max 1000 tn, koska ensisijaisesti tulisi käyttää uudestaan asfalttina)
 • Käsitelty jätteenpolton kuona
 • Valimohiekat
 • Kalkit
 • Kokonaiset renkaat ja rengasrouhe
 • Rakenteesta poistettu jäte

Paikat, joissa jätteitä ei saa hyödyntää

 • Pohjavesialueet
 • Asuinalueet (rakennusten alla) tai lasten leikkipaikoilla
 • Luonnonsuojelualueet
 • Ravintokasvien viljelyalueet
 • Sisämaan tulva-alueet

Noudata myös seuraavia periaatteita

 • Haitallisten aineiden pitoisuus ja liukoisuusraja-arvot eivät saa ylittyä
 • Rakenne peitetään tai päällystetään, kun kyseessä väylä, kenttä tai valli
 • Etäisyys pohjaveden enimmäiskorkeudesta vähintään 1 metri
 • Etäisyys vesistöstä sekä talousvesikäytössä olevasta kaivosta tai lähteestä vähintään 30 metriä
 • Varastointi maksimissaan 4 viikkoa, suojattuna korkeintaan 12 kuukautta
 • Rajoituksia epäpuhtauksien (mm. muovi, puu, metalli) määrälle
 • Laadunhallinta sisällytettävä (mm. näytteenotto jäte-eristä 5 000, 10 000 tai 15 000 tonnin välein riippuen jätelajista)

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa

Palvelun toteuttaa

Paimion kaupunki

Palvelusta vastaa

Paimion kaupunki
Tekstistä vastaa: Paimion kaupunki
Päivitetty: 28.3.2022