suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lumijoen kunta

Jätteenkuljetus

  • Palvelu
  • Lumijoki
  • Julkinen palvelu

Kiinteistöjen liittyvät kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen järjestämällä kiinteistölle paikka jäteastioita varten ja hankkimalla tarpeelliset jäteastiat. Naapurikiinteistöt voivat käyttää yhteistä jätepistettä ja yhteisiä jäteastioita sopimalla asiasta keskenään. Yhteisiä astioita voi käyttää polttokelpoisen jätteen, biojätteen ja hyötyjätteiden keräyksessä. Lumijoella jätteenkuljetuksesta huolehtivat jätehuoltoyritykset. Kiinteistön tekevät sopimuksen jätteen poisviennistä suoraan haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa. Jäteastiat on tyhjennettävä säännöllisesti määrävälein. Jäteastioiden tyhjennysvälit löytyvät jätehuoltomääräyksistä. Jos jätettä syntyy vähän ja jätehuoltomääräysten mukaiset tyhjennysvälit eivät tunnu sopivilta, tyhjennysvälejä on mahdollista harventaa. Harventamisesta päättää jätehuoltoviranomainen ja jokainen tapaus harkitaan erikseen kiinteistöllä syntyvän jätteen määrän ja mm. kiinteistön hyötyjätteiden käsittelyn perusteella.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, josta jätteenkuljettajat voivat noutaa jätteen. Vastaanottopaikka eli jäteastia voi olla yhden tai useamman kiinteistön yhteinen (ns. kimppa). Omakotitalon sekajäteastian tyhjennys tapahtuu tyypillisesti kahden viikon välein. Mikäli kiinteistö lajittelee jätteitä kierrätykseen ja esim. kompostoi biojätteitä, tyhjennysväliä voi tarvittaessa harventaa jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jätteenkuljetus voi olla joko kunnan järjestämä, jolloin kunnan jätelaitos kilpailuttaa jätteenkuljetusyrityksen kiinteistöille, tai kiinteistönhaltijan järjestämä, jolloin jätteen haltija tilaa kuljetuksen itse joltakin alueella toimivalta jätteenkuljetusyritykseltä. Kunnan jätehuoltoviranomainen on päättänyt kunnan alueella käytössä olevan kuljetusjärjestelmän.

Perustiedot

Palvelusta vastaaLumijoen kunta
Alue Lumijoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lumijoen kunta
Päivitetty: 29.10.2021