suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Jätteenkuljetus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Joensuun kaupunki
Alue: Joensuu
Palvelun kielet: suomi, ruotsi, englanti

Joensuussa ja muissa jäteyhtiö Puhas Oy:n omistajakunnissa poltettavan jätteen (aiempi nimitys sekajäte) ja biojätteen astioiden tyhjennys ja jätteenkuljetus tilataan Puhakselta. Tämä koskee asuinkiinteistöjä sekä julkisten palveluiden ja terveys- ja koulutuspalveluiden toimipaikkoja.

Kiinteistön haltijan on järjestettävä keräyspaikka jätteille, hankittava astiat ja huolehdittava keräyspaikan kunnossapidosta. Jätehuollon voi järjestää myös naapurin kanssa yhteistä astiaa käyttämällä (jätekimppa). Haja-asutusalueella vaihtoehtona erityisesti vapaa-ajan kiinteistöille on Puhaksen ylläpitämän alueellisen keräyspisteen käyttäminen.

Kunnan jätehuoltomääräyksissä kerrotaan tarkemmin mm. jäteastioiden tyhjennysväleistä ja monen asunnon kiinteistöjä koskevista hyötyjätteiden lajitteluvelvoitteista.

Hyötyjätteiden sekä saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksesta sovitaan sellaisen kuljetusyrityksen kanssa, joka on merkitty jätehuoltorekisteriin.


Toimi näin

Poltettavan jätteen (entinen sekajäte) ja biojätteen kuljetus tilataan Puhas Oy:n asiakaspalvelusta (www.puhas.fi). / Kartonki-, lasi- ja metallipakkausten kuljetuksesta sovitaan jätehuoltorekisteriin hyväksytyn kuljetusyrityksen kanssa. / Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus tilataan jätehuoltorekisteriin merkityltä kuljetusyritykseltä.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.


Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, josta jätteenkuljettajat voivat noutaa jätteen. Vastaanottopaikka eli jäteastia voi olla yhden tai useamman kiinteistön yhteinen (ns. kimppa). Omakotitalon sekajäteastia tyhjennetään tyypillisesti kahden viikon välein. Mikäli kiinteistöllä lajitellaan jätteitä kierrätykseen ja esim. kompostoidaan biojätteitä, voidaan tyhjennysväliä tarvittaessa harventaa jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jätteenkuljetus voi olla joko kunnan järjestämä, jolloin kunnan jätelaitos kilpailuttaa jätteenkuljetusyrityksen kiinteistöille, tai kiinteistönhaltijan järjestämä, jolloin jätteen haltija tilaa kuljetuksen itse joltakin alueella toimivalta jätteenkuljetusyritykseltä. Kunnan jätehuoltoviranomainen on päättänyt kunnan alueella käytössä olevan kuljetusjärjestelmän.


Palvelun toteuttaa: Puhas Oy (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)