suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Jätevesi, talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Jäteveden käsittelyvaatimukset koskevat kiinteistöjä, jota eivät ole liittyneet yleiseen jätevesiviemäriin ja joilla syntyy jätevettä. Iäkkäiden ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien on mahdollisuus saada poikkeus ns. hajajätevesiasetuksessa säädetyistä jätevesien puhdistamisvaatimuksista.

Käsittelyvaatimuksesta saavat ilman hakemusta poiketa ne kiinteistöt, joilla vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011.

Muu poikkeusmahdollisuus koskee vaikeassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä (esim. työttömät tai pitkäaikaissairaat), joille käsittelyjärjestelmän saneeraaminen tai uusiminen muodostuisi kohtuuttomaksi.

Poikkeusta haetaan ympäristökeskukselta. Poikkeus voidaan myöntää ainoastaan, jos jätevesien käsittely kiinteistöllä on järjestetty niin, ettei se aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Toimi näin

Ympäristötarkastajat sähköposti - Yhteissähköposti: ymparistotarkastajat@vantaa.fi

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistö, joka ei ole liittynyt yleiseen jätevesiviemäriin eikä myöskään ole hakenut vapautusta liittymisvelvoitteesta, voi hakea poikkeamislupaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lupa poiketa jäteveden käsittelyvaatimuksista on mahdollista myöntää, jos asukas on iäkäs tai hänellä on terveyteen, talouteen tai elämäntilanteeseen liittyvät erityiset perusteet hakemukselle. Luvan edellytys on, että jätevesistä aiheutuva ympäristökuorma on hyvin vähäinen.

Poikkeusta tulee hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistö alkaa tuottaa aiempaa enemmän jätevesiä tai jos kiinteistö myydään tai sen haltija vaihtuu muusta syystä.

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 23.1.2022