suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen

 • Palvelu
 • 17 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeamisen kunnallisten jätehuoltomääräysten noudattamisesta, jos jätehuollon järjestäminen sitä erityisestä syystä edellyttää eikä poikkeamisesta aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. Poikkeaminen ei voi koskea lakisääteisistä velvoitteista vapauttamista. Jätehuoltomääräyksistä poikkeamisia harkitaan aina tapauskohtaisesti hakemuksessa es ...

Toimi näin

 • Mikäli kiinteistön käyttämättömyyden kesto on enintään vuosi, ota yhteyttä Pirkanmaan Jätehuoltoon sekajäteastian tyhjennyksen keskeyttämiseksi. Yli vuoden mittaista jäteastian tyhjennyksen keskeytystä voit hakea jätehuoltoviranomaiselta lomakkeella 'Sekajäteastian tyhjennyksen keskeyttäminen (yli vuosi)' tai sähköisen asioinnin kautta.

 • Hae lietteiden tyhjennyksen keskeyttämistä jätehuoltoviranomaiselta lomakkeella 'Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennyksen keskeytys' tai sähköisen asioinnin kautta.

 • Voit sopia sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä 8 viikkoon asti ottamalla yhteyttä Pirkanmaan Jätehuoltoon. Yli 8 viikon tyhjennysväliä voit hakea jätehuoltoviranomaiselta lomakkeella 'Tyhjennysvälin pidentäminen' tai sähköisen asioinnin kautta.

 • Hae jätehuoltovelvoitteiden poistoa jätehuoltoviranomaiselta lomakkeella 'Sekajäteastian tyhjennyksen keskeyttäminen (yli vuosi)' tai sähköisen asioinnin kautta. Liitä mukaan todisteet rakennuksen käyttökelvottomuudesta.

 • Jos koet, että kiinteistölle ei mahdu uusia jäteastioita erilliskeräysvelvoitteiden täyttämiseksi, ota ensi alkuun yhteyttä Pirkanmaan Jätehuollon kunta- ja kiinteistöpalveluihin.

 • Hae aluejätepisteen käyttöoikeutta jätehuoltoviranomaiselta vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse, kirjeellä tai sähköisen asioinnin kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

 • Sekajäteastian tyhjennykset voidaan keskeyttää vain kiinteistön ollessa täysin käyttämätön. Asuinkiinteistön saostussäiliön tai pienpuhdistamon jätevesilietteen tyhjennykset voidaan keskeyttää kiinteistön ollessa täysin käyttämätön yli vuoden ajan.

 • Mikäli kiinteistön jätevedet johdetaan umpisäiliöön, ei keskeytystä tarvitse hakea, sillä umpisäiliöt tulee muutenkin tyhjentää vain tarvittaessa. Pelkästään harmaavesilietettä sisältävät saostussäiliöt ja vastaavat säiliöt tulee tyhjentää vähintään kerran kolmessa vuodessa, joten näiden säiliöiden tyhjennyksen keskeyttämistä ei tarvitse hakea, mikäli kiinteistön käyttämättömyys kestää alle kolme vuotta.

 • Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen 8 viikkoon asti edellyttää, että kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan tai toimitetaan erilliskeräykseen. Yli 8 viikon tyhjennysväli edellyttää lisäksi, että kiinteistöllä syntyvät hyötyjätteet (kartonki, paperi, lasi, metalli, muovipakkaukset) lajitellaan ja toimitetaan asianmukaisiin keräyspisteisiin.

 • Pisin myönnettävä tyhjennysväli sekajäteastialle on taajama-alueilla 10 viikkoa ja haja-asutusalueilla 12 viikkoa, mikäli haja-asutusalueella sijaitseva kiinteistö on kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piirissä. Huomioithan kuitenkin, että tyhjennysväliä ei yleensä pidennetä 4-6 viikosta suoraan 12 viikkoon, sillä muutos aikaisempaan olisi huomattava.

 • Saostussäiliöiden tai pienpuhdistamoiden lietteiden tyhjennysvälejä ei ole mahdollista pidentää.

 • Jätehuoltovelvoitteiden poisto edellyttää todisteita asuinrakennuksen käyttökelvottomuudesta. Todisteiksi kelpaavat esimerkiksi rakennustarkastajan lausunto tai valokuvat, joista rakennuksen kunto käy yksiselitteisesti ilmi.

 • Erilliskeräysvelvoitteista vapautuminen edellyttää että kaikki muut vaihtoehdot on käyty läpi yhdessä Pirkanmaan Jätehuollon kanssa. Mikäli ratkaisua ei löydy, Pirkanmaan Jätehuolto antaa asiasta lausunnon, joka liitetään hakemukseen.

 • Aluejätepisteen käyttöoikeus kiinteistöittäisen keräyksen alueella edellyttää, että tieolosuhteet estävät jäteautolla ajamisen kiinteistölle. Jätehuoltoviranomainen pyytää asiasta lausunnon Pirkanmaan Jätehuollolta.

Palvelun toteuttaa

Ylöjärven kaupunki, Virtain kaupunki, Pirkkalan kunta, Kangasalan kaupunki, Pälkäneen kunta, Mänttä-Vilppulan kaupunki, Hämeenkyrön kunta, Lempäälän kunta, Tampereen kaupunki, Juupajoen kunta, Sastamalan kaupunki, Vesilahden kunta, Ikaalisten kaupunki, Parkanon kaupunki, Oriveden kaupunki, Ruoveden kunta, Nokian kaupunki

Muut vastuuorganisaatiot

Ylöjärven kaupunki, Mänttä-Vilppulan kaupunki, Parkanon kaupunki, Hämeenkyrön kunta, Virtain kaupunki, Vesilahden kunta, Lempäälän kunta, Ruoveden kunta, Sastamalan kaupunki, Kangasalan kaupunki, Juupajoen kunta, Ikaalisten kaupunki, Nokian kaupunki, Pirkkalan kunta, Oriveden kaupunki, Pälkäneen kunta

Palvelusta vastaa

Tampereen kaupunki
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 15.6.2022