suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Virtain kaupunki

Jätehuolto

  • Palvelu
  • Virrat
  • Julkinen palvelu

Alueellinen jätehuoltolautakunta hoitaa Virtain alueen jätehuollon viranomaistehtävät. Jätehuoltolautakunta mm. myöntää poikkeamisen jätehuoltomääräyksistä, päättää jätetaksan hyväksymisestä, jätemaksujen määräämisestä ja jätemaksua koskevista muistutuksista. Lomakkeet mm. muutoksen hakemiseen jätemaksuun ja sekajätteen keräysvälineen tyhjennysvälin pidentämiseksi löytyvät jätehuoltolautakunnan verkkosivuilta.

Virtain kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen vastaa jätehuollon valvontatehtävistä. Esimerkiksi roskaamisasioissa ollaan yhteydessä kaupungin ympäristönsuojeluun.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut. Yritys on kuntien yhteinen osakeyhtiö, joka hoitaa kiinteistöittäisen ja alueellisen jätteenkeräyksen, hoitaa vaarallisten jätteiden vastaanoton ja jätteiden käsittelyn sekä antaa neuvontaa.

Virtain jäteasema sijaitsee osoitteessa Ahjolantie 25, 34800 Virrat. Aukioloajat voi tarkistaa Pirkanmaan Jätehuollon verkkosivuilta.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy hoitaa Virtain alueella sako- ja umpikaivojen sekä pienpuhdistamoiden lietteiden tyhjennykset.

Toimi näin

Ota yhteyttä jätehuoltoasioissa Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalveluun, puh. (03)240 5110.

Tilaa lietteiden tyhjennys joko puhelimitse numerosta (03) 240 5010 tai sähköpostilla osoitteesta liete@pjhoy.fi (viestin otsikkokenttään TILAUS).

Jätehuoltolautakunnan neuvonta palvelee lieteasioihin liittyvissä kysymyksissä keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.30-15.00 numerossa 040 724 4325.

Kenelle ja millä ehdoin

Jokaisella jätettä tuottavalla on jätelain mukaan velvollisuus huolehtia jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muutoin hyödyksi.

Jätelain mukaan jokaisen asuin- ja vapaa-ajan kiinteistön on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Liittymisvelvollisuudesta ei voida myöntää vapautusta.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osa jätteistä kuuluu kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin, ja osa jätteistä tulee itse viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Erilaisille jätteille on tarjolla keräys- ja vastaanottopaikkoja. Kunnan on järjestettävä myös asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Eräiden jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromujen, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Palvelu on maksullinen.

Jätehuollon viranomaispalvelut ovat maksuttomia palveluita. Jätehuoltopalveluista perittävät maksut määräytyvät alueellisen jätehuoltolautakunnan päättämän jätetaksan mukaisesti.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPirkanmaan Jätehuolto Oy
Palvelusta vastaaVirtain kaupunki
Alue Virrat
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Virtain kaupunki
Päivitetty: 19.10.2021