suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Varkauden kaupunki

Jätehuolto

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Jätehuoltoviranomaisena toimii Varkaudessa Keski-Savon Jätehuolto liikkelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous. ja jätehuollon valvovina viranomaisina Keski-Savon ympäristölautakunta sekä Pohjois-Savon ELY-keskus.

Jätehuollon viranhaltijatehtäviä hoitaa Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja, joka päättää kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen tyhjennysvälin pidennyksistä sekä jätemaksujen perimättä jättämisestä ja kohtuullistamisesta.

Lakisääteisiä jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä, joka on Varkauden kaupungin, Leppävirran-, Joroisten-, Juvan-, ja Heinävedenkuntien omistama jätehuoltoyhtiö.

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä tehtävänä on ylläpitää toimialueen jätteenkäsittelylaitosta (Riikinnevan jätekeskusta), vastata alueen hyötyjätteiden kierrätyksestä sekä vaarallisen jätteen jätehuollosta, ylläpitää ja kehittää toimialueensa haja-asutusalueen jätepisteverkostoa sekä kehittää toimialueen jätehuoltoa ja antaa jäteneuvontaa ja tiedotusta.

Toimi näin

Jäteastian tyhjennysvälin pidennystä voit hakea tulostettavalla lomakkeella.

Jätemaksumuistutus tulee tehdä 14 päivän sisällä laskun saamisesta; myöhässä tulleet muistutukset jätetään tutkimatta: Jätehuollon laskut tulee maksaa eräpäivään mennessä. Mikäli jätehuoltoviranomaisen päätöksen perusteella maksua muutetaan, ylimääräiset maksut palautetaan hakijalle.

Mikäli rakennus on pois asunto- tai lomakäytöstä koko kalenterivuoden, jätemaksu voidaan kohtuullistaa. Jätemaksu voidaan jättää perimättä vain mikäli rakennus on täysin käyttökelvoton.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Eräiden jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Perustiedot

Palvelusta vastaaVarkauden kaupunki
Alue Heinävesi, Joroinen, Juva, Leppävirta, Varkaus
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Varkauden kaupunki
Päivitetty: 11.11.2019