suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Toholammin kunta

Jätehuolto

  • Palvelu
  • Toholampi
  • Julkinen palvelu
Alue: Toholampi
Palvelun kieli: suomi

Jokaisella jätettä tuottavalla on jätelain mukaan velvollisuus huolehtia jätteistään asianmukaisesti. Jos asukas laiminlyö jätehuoltovelvoitteensa, vastuu siirtyy tietyin edellytyksin kiinteistön haltijalle. Toholammin alueella asumis- ja yhdyskuntajätteen jätehuollon käytännön tehtävistä vastaa Vestia Oy. Lisätietoa saa Vestian kotisivuilta.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.


Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Eräiden jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.


Palvelun toteuttaa: Vestia Oy (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)