suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Jätehuolto

  • Palvelu
  • Raahe
  • Yksityinen palvelu

Jätelain mukaan kunnat vastaavat asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyneen yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä. Tuottajat vastaavat jätelain mukaisten käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuollosta ja elinkeinotoiminta huolehtii omien jätteidensä jätehuollosta.

Raahen kaupungin järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvat jätteet, jotka syntyvät asumisessa tai kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa. Jokaisella asutulla kiinteistöllä tulee olla sopimus jonkin jätehuoltoyrittäjän kanssa jätteidensä keräämisestä ja kuljettamisesta. Sopimus voi olla kiinteistökohtainen tai se voi olla yhteinen useamman kiinteistön kanssa. Jopa kokonaiset kyläkunnat ja kaupunginosat ovat tehneet sopimuksia jätehuollosta yhteisen jätepisteen kautta.

Toimi näin

Ota yhteys johonkin Raahen alueella toimivaan jätehuoltoyritykseen ja tee jätehuoltosopimus. Tyhjennyksen lisäksi jätehuoltoyritykset vuokraavat ja myyvät jäteastioita. Asiakkaan tulee hankkia oikein mitoitettu (esimerkiksi 140 tai 240 l) kannellinen, pyörin ja tartuntakahvoin varustettu jäteastia, joka soveltuu puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Jätelaki velvoittaa noudattamaan etusijajärjestystä ns. jätehierarkiaa kaikessa toiminnassa. Lain mukaan on ensisijaisesti vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, niin se on ensisijaisesti valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä. Jos kierrättäminen ei ole mahdollista, on jäte hyödynnettävä muulla tavoin esim. kompostoimalla tai energiantuotannossa. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli sijoittaminen kaatopaikalle.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruus riippuu jätehuoltoyrityksen perimästä taksasta.

Tausta ja lainsäädäntö

Jätelaki

Perustiedot

Palvelusta vastaaRaahen kaupunki
Alue Raahe
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 22.4.2022