suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Puumalan kunta

Jätehuolto

  • Palvelu
  • Puumala
  • Julkinen palvelu

Alue

Puumala
Palvelun kieli: suomi

Puumalan kunta ylläpitää aluekeräyspisteiden jätteenkeräysastioita, vastaa hyötyjätteiden kierrätyksestä ja ongelmajätehuollosta. Toimintaan kuuluu myös jätehuollon kehitys, sekä jäteasioista tiedottaminen ja neuvonta.

Jätehuoltoviranomaisena Puumalassa toimii kunnanhallitus ja jätehuollon viranhaltijatehtäviä hoitaa ympäristösihteeri, joka käsittelee kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen tyhjennysvälin pidennyshakemukset, sekä maksumuistutukset.

Jätehuollon valvovana viranomaisena toimii ympäristösuojeluviranomainen joka Puumalassa on tekninen lautakunta.

Asuinkiinteistöjenvelvollisuus on liittyä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen on määrätty jätelaissa. Velvoite liittyä koskee vakituisia ja vapaa-ajan kiinteistöjä. Puumalassa liittymisilmoitus tehdään tekniseen toimistoon.

Puumalan kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti jäteastiat tyhjennetään liittyjien määrän ja jäteastian kapasiteetin mukaan niin, että jätetilavuutta tulee olla 20 litraa/hlö/viikko.

Jätekimppa syntyy, kun useampi lähikiinteistö hankkii yhteisen jäteastian. Jäteastian kokoon vaikuttaa kimppa-astian käyttäjämäärä sekä jäteastian tyhjennysväli. Tyhjennysväli on säännöllinen 2 tai 4 viikon rytmin mukaan.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.


Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Eräiden jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.


Palvelun toteuttaa: 
Puumalan kunta