suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laihian kunta

Jätehuolto

  • Palvelu
  • Laihia
  • Julkinen palvelu

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ohjaavat jätteen keräystä, lajittelua, kuljetusta, hyödyntämistä ja valvontaa. Jätteet lajitellaan kolmeen pääryhmään: biojätteeseen, energiajätteeseen ja sekajätteeseen. Lisäksi erilleen lajitellaan kierrätettävät sekä vaaralliset jätteet. Jokaisella kiinteistöllä tulee olla keräilyastiat energia-, bio- ja sekajätteelle. Erikseen kerättäville muille jätelajeille on omat vastaanottopisteensä.

Ekopisteissä otetaan vastaan kotitalouksien ja kesä-, huvila- tai vastaavassa käytössä olevien kiinteistöjen hyötyjätteiden alle 0,1 m3 pieneriä. Ekopisteissä vastaanotetaan keräysmetallia, -lasia ja -paperia.

Hyötykäyttöasemalla otetaan vastaan Laihialaisilta yksityisiltä kotitalouksilta: rakennusjätettä (max 2 m3), puhdasta puuta, pahvia, lasia, metallia, SER–jätettä, huonekaluja, haravointijätettä, risuja/oksia ja vaarallisia aineita.

Jätehuoltomääräysten mukaisista jäteastioiden tyhjennysväleistä ja muista määräyksissä säädetyistä asioista voidaan poiketa ainoastaan jätehuoltoviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan päätöksellä. Poikkeuslupaa on haettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselta. Lupaa ei voida myöntää, ellei jätehuoltoa ole muuten järjestetty määräysten mukaisesti.

Apteekki ottaa vastaan veloituksetta vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet sekä elohopeakuumemittarit. Paristot ja pienakut eivät kuulu kunnan järjestämän jätehuollon piiriin. Niiden vastaanotto ja kierrätys on siirtynyt kauppaliikkeille. Niitä vastaanottaa myös Kuusakosken vastaanottopiste.

Toimi näin

Jätehuoltomääräykset, lajitteluohjeet, ekopisteet sekä muita jätehuoltoon liittyvää informaatiota löydät Laihian kunnan kotisivuilta, kunnan tekniseltä osastolta sekä katuinsinööriltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Ekopisteisiin voit viedä maksutta jätettä.

Kunnanvaltuusto vahvistaa kulloinkin voimassa olevan jätetaksan, jossa määritellään kiinteä jätemaksu eli ekomaksu sekämuuttuva painoperusteinen jätteenkäsittelymaksu jätelajeittain.

Lisäksi jätteenkuljetusyritys laskuttaa sopimuksen mukaisesti jäteastioiden tyhjennyksestä ja jätteen kuljetuksesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Eräiden jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaihian kunta
Palvelusta vastaaLaihian kunta
Alue Laihia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laihian kunta
Päivitetty: 4.7.2019