suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kosken Tl kunta

Jätehuolto

  • Palvelu
  • Koski Tl
  • Julkinen palvelu

Jokaisella jätettä tuottavalla on jätelain mukaan velvollisuus huolehtia jätteistään asianmukaisesti. Jos asukas laiminlyö jätehuoltovelvoitteensa, vastuu siirtyy tietyin edellytyksin kiinteistön haltijalle.

Kosken Tl kunta on osakkaana Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:ssä.

Koskella on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusmalli eli jokainen kiinteistö huolehtii oman jäteastiansa tyhjennyksen ...

Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Tiettyjen jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden, alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Palvelusta vastaa

Kosken Tl kunta
Tekstistä vastaa: Kosken Tl kunta
Päivitetty: 2.3.2023