suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Jätehuolto

  • Palvelu
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Kiinteistön haltija järjestää seka- ja biojätteen keräyksen paikallisten jätehuoltoyritysten kanssa. Keuruun kaupunki vastaa asumisessa syntyvästä vaarallisen jätteen vastaanottamisesta ja täydentävästä hyötyjätteiden keräyksestä. Kaupungin toimintaan kuuluu myös jätehuollon kehitys sekä jäteasioista tiedottaminen ja neuvonta. Jätekimpalle (vähintään 5 osakasta) haja-asutusalueella on mahdollista hakea jätekatoksen rakennuspakettia.

Jätehuoltoviranomaisena Keuruulla toimii tekninen lautakunta ja jätehuollon tehtäviä hoitaa kunnallistekniikan mestari. Ympäristönsuojelusihteeri käsittelee kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen tyhjennysvälin pidennyshakemukset. Jätehuollon valvovana viranomaisena toimii ympäristönsuojelusihteeri. Omalla kiinteistöllä tehtävästä biojätteiden kompostoinnista tulee tehdä kompostointi-ilmoitus ympäristönsuojelusihteerille.

Toimi näin

Voit hakea jätteenkeräysastian tyhjennysvälin pidennystä tulostettavalla lomakkeella.

Jätekimpalle (vähintään 5 osakasta) haja-asutusalueelle on mahdollista hakea jätekatoksen rakennuspakettia täyttämällä hakemuslomakkeet. Jätehuoltoviranomainen voi tarvittaessa pyytää erillistä selvitystä kiinteistössä vakituisesti asuvista asukkaista.

Täytä tarvittaessa kompostointi-ilmoitus tai jäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemus ja toimita lomakkeet ympäristönsuojelusihteerille. Kompostointi-ilmoituksen ja jäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemuksen käsittely ovat maksuttomia.

Kenelle ja millä ehdoin

Jätekimpalle tarkoitetun jätekatoksen rakennuspaketin saaminen edellyttää 50 € osallistumismaksun maksamista.

Palvelu on maksullinen.

Jätehuolto on maksullinen palvelu.

Kompostointi-ilmoituksen ja jäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemuksen käsittely ovat maksuttomia.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Eräiden jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeuruun kaupunki
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 26.3.2020