suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Karvian kunta

Jätehuolto ja neuvonta

  • Palvelu
  • Karvia
  • Julkinen palvelu

Alue

Karvia
Palvelun kieli: suomi

Neuvontaa asumis- ja yhdyskuntajätteiden ja vaarallisten aineiden käsittelyssä saa kunnalta. Kuntalaiset voivat saada tietoa kuntalaisten oman toiminnan ympäristövaikutuksista, kierrätyksestä ja jätteiden käsittelystä. Neuvonnan tarkoitus on vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja haitallisuutta ja varmistaa asianmukainen jätehuolto. Jätehuollon neuvontaa voi saada esimerkiksi verkossa, painetuissa julkaisuissa ja tiedotustilaisuuksissa.

Jokaisella jätettä tuottavalla on jätelain mukaan velvollisuus huolehtia jätteistään asianmukaisesti.

Karviassa sijaitsee jätteenkeruupiste jätevedenpuhdistamon yhteydessä.

Kierrätyspisteelle voi palauttaa kartonkia, metallia, lasia, nestemäistä ongelmajätettä, lamppuja, akkuja, paristoja ja jätepuuta.

Kierrätyspiste on avoinna virka-aikaan arkisin klo 8-16.

Kantin, Sarvelan ja Saran koulujen kierrätyspisteet ovat kaikkien käytössä ja niihin voi palauttaa pahvia, loisteputkia, paristoja, lasia ja metallia.

K-Market Lastulan pihassa on uusi pakkausjätteen kierrätyspiste, jonne voi palauttaa pakkauslasia, pakkausmetallia, kartonkia ja paperia.


Toimi näin

Lisätietoja ja neuvoja saat teknisen toimen johtajalta.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.


Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Eräiden jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.


Palvelun toteuttaa: 
Karvian kunta