suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Jätehuollon valvonta

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Valvomme muun muassa, että yritykset ja kaupunkilaiset noudattavat roskaamiskieltoa ja järjestävät jätehuoltonsa asianmukaisesti. Käsittelemme myös ympäristölupia vaarallisen jätteen ja romuajoneuvojen varastointia varten, otamme vastaan jätteen ammattimaisen kerääjän ilmoituksen jätehuoltorekisteriin sekä teemme valvontatarkastuksia.

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Neuvontaa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn saa kunnalta ja kunnan jätelaitokselta. Kuntalaiset saavat tietoa oman toimintansa ympäristövaikutuksista, kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä, kompostoinnista, ruokahävikistä ja jätteiden käsittelystä. Neuvonnan tarkoitus on vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja haitallisuutta, edistää kierrätystä sekä varmistaa asianmukainen jätehuolto. Voit ilmoittaa roskaamisesta tai puutteista vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa kunnan jäteneuvontaan.

Kunta voi järjestää neuvonnan itse tai muulla tavoin, esim. ostopalveluna.

Palvelun toteuttaa

Helsingin kaupunki

Palvelusta vastaa

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala
Päivitetty: 1.3.2024