suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ypäjän kunta

Jätehuollon neuvonta

  • Palvelu
  • Ypäjä
  • Julkinen palvelu

Tiedotusta ja neuvontaa antavat yhteistoiminta-alueella Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy sekä Forssan kaupungin jätehuollon viranhaltijat. Jätehuollon perusmaksun kohtuullistamishakemuksista ja jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä koskevista hakemuksista neuvontaa antavat Forssan kaupungin jätehuollon viranhaltijat.

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Neuvontaa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn saa kunnalta ja kunnan jätelaitokselta. Kuntalaiset saavat tietoa oman toimintansa ympäristövaikutuksista, kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä, kompostoinnista, ruokahävikistä ja jätteiden käsittelystä. Neuvonnan tarkoitus on vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja haitallisuutta, edistää kierrätystä sekä varmistaa asianmukainen jätehuolto. Voit ilmoittaa roskaamisesta tai puutteista vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa kunnan jäteneuvontaan.

Kunta voi järjestää neuvonnan itse tai muulla tavoin, esim. ostopalveluna.

Palvelusta vastaa

Ypäjän kunta
Tekstistä vastaa: Ypäjän kunta
Päivitetty: 4.10.2023