suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liperin kunta

Jätehuollon neuvonta

  • Palvelu
  • Liperi
  • Julkinen palvelu

Jokaisella jätettä tuottavalla on jätelain mukaan velvollisuus huolehtia jätteistään asianmukaisesti.

Liperin kunnassa jätehuollon järjestämisestä, suunnittelusta ja seurannan viranomaistehtävistä vastaa Joensuun alueellinen jätelautakunta. Jätehuollon käytännön järjestämisestä vastaa Puhas Oy.

Toimi näin

Jäteneuvontaa saat Puhas Oy:ltä. Voit ottaa yhteyttä Puhaksen jäteneuvontaan verkkosivujen chat-palvelun kautta, sähköpostilla tai puhelimitse.

Tausta ja lainsäädäntö

Neuvontaa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn saa kunnalta ja kunnan jätelaitokselta. Kuntalaiset saavat tietoa oman toimintansa ympäristövaikutuksista, kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä, kompostoinnista, ruokahävikistä ja jätteiden käsittelystä. Neuvonnan tarkoitus on vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja haitallisuutta, edistää kierrätystä sekä varmistaa asianmukainen jätehuolto. Voit ilmoittaa roskaamisesta tai puutteista vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa kunnan jäteneuvontaan.

Kunta voi järjestää neuvonnan itse tai muulla tavoin, esim. ostopalveluna.

Palvelusta vastaa

Liperin kunta
Tekstistä vastaa: Liperin kunta
Päivitetty: 21.4.2023