suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Espoon kaupunki

Jätehuollon ja kierrätyksen järjestäminen Espoossa

  • Palvelu
  • Espoo
  • Julkinen palvelu

Jätehuollon järjestämisestä Espoossa huolehtii Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). HSY järjestää pääkaupunkiseudun asuinkiinteistöjen ja muiden yhdyskuntajätteiden keräyksen, muttei paperinkeräystä, sekä mm. julkisten palvelujen seka- ja biojätteen keräyksen ja kuljetuksen.

Yritykset ja yhteisöt huolehtivat itse jätehuoltomääräyksiä ja muuta lainsäädäntöä noudattaen toiminnassaan syntyneiden jätteiden ja ongelmajätteiden tunnistamisesta, lajittelusta ja varastoimisesta sekä kuljetuksen ja käsittelyn järjestämisestä.

Neuvoja esimerkiksi jätteiden lajittelusta tai vaarallisten jätteiden varastoinnista ja käsittelystä saa HSY:ltä. Lisätietoa jätehuollosta, lajittelusta ja kierrätyksestä löytyy HSY:n sivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Tiettyjen jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden, alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEspoon kaupunki
Palvelusta vastaaEspoon kaupunki
Alue Espoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Espoon kaupunki
Päivitetty: 27.6.2022