suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Espoon kaupunki

Jätehuollon ja kierrätyksen järjestäminen Espoossa

  • Palvelu
  • Espoo
  • Julkinen palvelu

Jätehuollon järjestämisestä Espoossa huolehtii Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). HSY järjestää pääkaupunkiseudun asuinkiinteistöjen ja muiden yhdyskuntajätteiden keräyksen, muttei paperinkeräystä, sekä mm. julkisten palvelujen seka- ja biojätteen keräyksen ja kuljetuksen.

Yritykset ja yhteisöt huolehtivat itse jätehuoltomääräyksiä ja muuta lainsäädäntöä noudattaen toiminnassaan syntyne ...

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Tiettyjen jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden, alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Palvelun toteuttaa

Espoon kaupunki

Palvelusta vastaa

Espoon kaupunki
Tekstistä vastaa: Espoon kaupunki
Päivitetty: 24.2.2024