suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Espoon kaupunki

Jätehuollon ja jätelain valvonta

  • Palvelu
  • Espoo
  • Julkinen palvelu

Ympäristövalvonta valvoo, ettei yritysten, toiminnanharjoittajien tai asukkaiden toiminta pilaa ympäristöä ja että toiminta täyttää ympäristönsuojelunlain, jätelain, jätehuoltomääräysten ja ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset.

Ympäristökeskus neuvoo yrityksiä, toiminnanharjoittajia jätteisiin ja jätehuoltoon liittyvissä asioissa. HSY neuvoo asukkaita jätehuollosta, lajittelusta ja kierrätyk ...

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Neuvontaa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn saa kunnalta ja kunnan jätelaitokselta. Kuntalaiset saavat tietoa oman toimintansa ympäristövaikutuksista, kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä, kompostoinnista, ruokahävikistä ja jätteiden käsittelystä. Neuvonnan tarkoitus on vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja haitallisuutta, edistää kierrätystä sekä varmistaa asianmukainen jätehuolto. Voit ilmoittaa roskaamisesta tai puutteista vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa kunnan jäteneuvontaan.

Kunta voi järjestää neuvonnan itse tai muulla tavoin, esim. ostopalveluna.

Palvelun toteuttaa

Espoon kaupunki

Palvelusta vastaa

Espoon kaupunki
Tekstistä vastaa: Espoon kaupunki
Päivitetty: 24.3.2023