suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Energiavirasto

Jakeluvelvoitelain mukaisen ennakkotiedon hakeminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Energiavirasto voi hakemuksesta päättää antaa ennakkotiedon siitä, pidetäänkö biopolttoaineen tai biokaasun valmistuksessa tai tuotannossa käytettävää raaka-ainetta jakeluvelvoitelain 5 §:ssä tarkoitettuna raaka-aineena, eli onko kyseessä liitteen A osan mukainen raaka-aine tai ravinto- ja rehukasviksi katsottava raaka-aine.

Energiavirasto voi hakemuksesta päättää antaa ennakkotiedon siitä, pidet ...

Toimi näin

Laadi hakemus Energiaviraston lomakepohjalle prosessiohjeen ohjeistuksen mukaan ja toimita se mahdollisine liitteineen Energiaviraston kirjaamoon. Biopolttoöljyn jakeluvelvoitelain mukaista ennakkotietoa haetaan jakeluvelvoitelain ennakkotietolomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Jakeluvelvoitelain mukaan ennakkotietoa voi hakea taho, joka on jokin seuraavista:

• uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain mukaisesti jakeluvelvollinen

• biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain mukaisesti jakeluvelvollinen

• nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain mukaisesti verovelvollinen

• eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä annetun lain mukainen polttoaineen toimittaja

• päästökauppalain mukainen toiminnanharjoittaja

• lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain mukainen ilma-aluksen käyttäjä

• sähköä, lämpöä ja jäähdytystä tuottava vähintään 20 MW (kiinteät biomassapolttoaineet) tai 2 MW (kaasumaiset biomassapolttoaineet) laitos

• valtionavustuksen saaja


Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Energiavirasto

Palvelusta vastaa

Energiavirasto
Tekstistä vastaa: Energiavirasto
Päivitetty: 21.1.2022