suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki

Iltapäivätoiminta kouluissa

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään 1.-2. luokkalaisille ja 3.-9.lk erityisen tuen oppilaille kouluissa tai muissa koulujen lähellä olevissa lasten vapaa-ajan toimintaan soveltuvissa tiloissa. Toimintaa järjestävät kaupunki, järjestöt, seurakunnat ja yksityiset palveluntuottajat. Iltapäivätoimintaan sisältyy välipala ja lapset ovat vakuutettuja.

Toimintaa on noin 200 toimintapaikassa eri puolilla kaupunkia. Ohjaajina koulujen koulunkäyntiavustajat sekä järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten palveluntuottajien koulutetut ohjaajat. Ohjaajien kelpoisuudesta säädetään asetuksella.

Toimintaa tarjotaan koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle vähintään 760 tuntia opetuksen järjestäjästä riippumatta. Päivittäinen toiminta alkaa lapsen koulutyön päätyttyä ja päättyy joko klo 16.00 tai klo 17.00 toiminnan järjestäjästä riippuen.

Toiminnassa lapsilla on mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan, leikkiä kavereiden kanssa omaehtoisesti, puuhailla omien mieltymystensä äärellä tai rauhoittua hetkeksi koulupäivän jälkeen. Toimintaa järjestetään päivittäin sisä- ja ulkotiloissa. Iltapäivätoiminta edistää oppilaiden välisiä keskinäisiä suhteita, kouluviihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä tukee koulutyötä. Toiminta liittyy vahvasti kouluyhteisöön ja on luonteva osa oppilaan päivittäistä toimintaympäristöä.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Toiminta on tarkoitettu Helsingissä koulua käyville 1.-2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille. Toimintaa järjestetään Opetushallituksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden ja kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaisesti. Perusopetuksen iltapäivätoimintaan haetaan vuosittain hakuaikana. Lapset valitaan iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Toiminnasta peritään kiinteä kuukausimaksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaKasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 25.6.2022