suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Turun kaupunki

Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta tai muutoksesta

 • Lupa tai muu velvoite
 • Turku
 • Julkinen palvelu

Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajan tulee aina tehdä kirjallinen ilmoitus toimintansa

 • aloittamisesta
 • olennaisesta muuttamisesta
 • vastuuhenkilön vaihtumisesta
 • lopettamisesta.

Palvelujen tuottajan tulee tehdä ilmoitus sen kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavalle viranomaiselle, jonka alueella se aikoo toimia. Ilmoitus annetaan erillisellä lomakkeella hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, muuttamista tai lopettamista. Jos etukäteen ilmoittaminen ei jostakin syystä onnistu, ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian toiminnan aloittamisen, muuttamisen tai lopettamisen jälkeen.

Kunta toimittaa ilmoituksen omine lausuntoineen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto joko hyväksyy tai hylkää ilmoituksen. Jos ilmoitus hyväksytään, palvelujen tuottajalla on lupa alkaa toimia siinä antamiensa tietojen mukaisesti.

Jos aluehallintoviraston hyväksymä ilmoitus koskee toiminnan aloittamista, aluehallintovirasto myös lisää palvelujen tuottajan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajan tulee ilmoittaa kuntaan muun muassa toimintansa aloittamisesta, muuttamisesta ja lopettamisesta.

Toimi näin

Toiminnan aloittaminen:

Kun olet aloittamassa toimintaasi, ole yhteydessä sen kunnan viranomaiseen, jonka alueella alat toimia. Voit kysyä ohjeita ja neuvoja kunnan lisäksi aluehallintovirastolta.

Ilmoita kuntaan toiminnan aloittamisesta Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta tai muutoksesta -lomakkeella. Liitä ilmoitukseen tarvittavat selvitykset ja asiakirjat. Toimita ilmoitus liitteineen kunnan kirjaamoon hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Kun kunta on saanut ilmoituksesi, viranomainen tekee tiloissasi tarkastuskäynnin. Sen jälkeen se käsittelee ilmoituksesi ja antaa lausuntonsa asiasta. Viranomainen toimittaa sekä lausuntonsa että ilmoituksesi liitteineen aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten. Saat aluehallintovirastolta maksullisen rekisteröintipäätöksen postitse.

Toiminnan muuttaminen:

Jos toimintaasi tulee muutoksia, ilmoita siitä kuntaan Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta tai muutoksesta -lomakkeella mahdollisimman pian. Liitä ilmoitukseen tarvittavat asiakirjat ja toimita se liitteineen kunnan kirjaamoon.

Kunnan viranomainen käsittelee ilmoituksesi ja antaa lausuntonsa asiasta. Viranomainen toimittaa sekä lausuntonsa että ilmoituksesi liitteineen aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten. Saat aluehallintovirastolta maksullisen rekisteröintipäätöksen sähköpostitse.

Vastuuhenkilön vaihtuminen:

Jos toiminnan vastuuhenkilö vaihtuu, ilmoita siitä kuntaan Ilmoitus varhaiskasvatuspalvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta tai muutoksesta -lomakkeella mahdollisimman pian. Liitä ilmoitukseen tarvittavat asiakirjat ja toimita se liitteineen kunnan kirjaamoon.

Kunnan viranomainen käsittelee ilmoituksesi ja antaa lausuntonsa asiasta. Viranomainen toimittaa sekä lausuntonsa että ilmoituksesi liitteineen aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten. Saat aluehallintovirastolta maksullisen rekisteröintipäätöksen sähköpostitse.

Toiminnan lopettaminen:

Jos toimintasi loppuu, ilmoita siitä kuntaan Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden lopettamisesta -lomakkeella.

Kunnan viranomainen käsittelee ilmoituksesi ja lähettää sen aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten. Saat aluehallintovirastolta maksuttoman rekisteröintipäätöksen sähköpostitse.

Yksityisen varhaiskasvatuspalvelun aloittaminen tai toiminnan muuttaminen

 1. Täytä lomake "Lupahakemus yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottamisesta tai muutoksesta".
 2. Hakeudu Turun yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajaksi Palveluseteli ja ostopalvelujärjestelmässä, jos et ole sitä vielä tehnyt. Katso hakeutumisen ohjeet.
 3. Toimita lomake Palveluseteli ja ostopalvelujärjestelmän kautta Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen viranomaiselle.

Voit kysyä lisätietoja yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottamisesta palvelualuejohtajalta.

Yksityisen varhaiskasvatuspalvelun lopettaminen

 1. Täytä lomake "Ilmoitus palveluntuottajan toiminnan lopettamisesta".
 2. Toimita lomake Palveluseteli ja ostopalvelujärjestelmän kautta Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen viranomaiselle.

Kenelle ja millä ehdoin

Yksityisen varhaiskasvatuksen aloittaminen ja toiminnan muutosten hyväksyminen edellyttää sitä, että toiminta täyttää varhaiskasvatuslaissa säädetyt ehdot.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottaja sitoutuu täyttämään varhaiskasvatukselle asetetut kulloinkin voimassa

olevat lakisääteiset velvoitteet, joiden tulee täyttyä koko ajan.


Määräaika

Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta tai muutoksesta on tehtävä hyvissä ajoin. Jos se ei ole mahdollista, ilmoitus on annettava mahdollisimman pian toiminnan aloittamisen, muuttamisen tai lopettamisen jälkeen.

Voimassaoloaika

Rekisteröintipäätös on voimassa toistaiseksi. Aluehallintovirasto voi kuitenkin poistaa palvelujen tuottajan yksityisten palvelujen antajien rekisteristä, jos toiminta ei enää täytä varhaiskasvatuslain ehtoja.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Turun kaupunki

Palvelusta vastaa

Turun kaupunki
Tekstistä vastaa: Turun kaupunki
Päivitetty: 21.12.2023