suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Ilmoitus yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottamisesta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Kun tarjoat yksityistä eläinlääkäripalvelua, tee aluehallintovirastolle kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista.

Toimi näin

1. Perehdy yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottamista koskeviin vaatimuksiin.

2. Lähetä postitse tai sähköpostilla lomake ”Ilmoitus yksityisestä eläinlääkäripalvelun tuottamisesta” sekä liite "Selvitys toiminnasta ja toimipaikasta" mahdollisimman täydellisesti täytettynä sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka toimialueella sinulla on kiinteä toimipiste. Jos kiinteää toimipaikkaa ei ole, tee ilmoitus sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella eläinlääkäripalvelua pääasiallisesti aiot tarjota. Muista täyttää hakemuksesta kaikki kohdat ja huolehdi, että lähetät yhdellä kertaa hakemuksen mukana myös kaikki liitteet.

3. Mikäli aluehallintovirastosta pyydetään lisätietoja, toimita ne viivytyksettä.

4. Aluehallintovirastosta lähetetään ilmoitus, kun ilmoituksesi on rekisteröity. Voit aloittaa toiminnan, vaikka ilmoitusta ei olisi vielä tullut.

5. Muista myös ilmoittaa aluehallintovirastoon toiminnan olennaisista muutoksista ja lopettamisesta. Jälkimmäisessä riittää sähköposti-ilmoitus, jos sen lähettäjästä ei synny epäselvyyttä.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoituksesi rekisteröidään, kun siinä on tarvittavat tiedot. Varsinaista lupaa ei siis tarvita eikä myönnetä.

Sinulla tulee kuitenkin olla tarjoamiasi eläinlääkäripalveluja varten asianmukaiset, toiminnan laadun ja laajuuden edellyttämät toimitilat ja työvälineet sekä toiminnan edellyttämä henkilökunta. Eläinlääkäripalvelujen on oltava eläinlääketieteellisesti asianmukaisia. Jos tuotat eläinlääkäripalvelut itse, sinun tulee olla eläinlääkäri. Jos perustat yrityksen tai vastaavan eläinlääkäripalvelujen tuottamiseksi, palveluksessasi tulee olla vastaava eläinlääkäri, joka vastaa eläinlääkäripalvelun järjestämisestä.

Elintarviketurvallisuusvirastolla (Evira) ja aluehallintovirastolla on toiminnan, toimitilojen, työvälineiden ja asiakirjojen tarkastusoikeus, joka koskee tietyin ehdoin myös kotirauhan piiriä. Mikäli tarkastuksessa todettaisiin, että toimintasi ei olisi lainsäädännön mukaista, Evira voi antaa määräyksiä laiminlyöntien korjaamiseen. Jos määräyksiä ei noudateta ja toiminnasta voi aiheutua vakavaa vaaraa eläinten terveydelle tai hyvinvoinnille, Evira voi määrätä toiminnan keskeytettäväksi, kunnes puutteet tai epäkohdat on korjattu.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Ilmoitus tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista.

Käsittelyaika

Riippuu ruuhkatilanteesta, yleensä korkeintaan 1 kuukausi.

Voimassaoloaika

Niin kauan kuin toiminta jatkuu. Jos toimintasi muuttuu olennaisesti tai lopetat sen, tee ilmoitus aluehallintovirastolle.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta

Eläinlääkintölainsäädäntö kootusti maa- ja metsätalousministeriön (MMM) verkkosivuilla (A-rekisteri)

Perustiedot

Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 19.9.2019