suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Energiavirasto

Ilmoitus voimalaitoksen käyttöönotosta ja muutoksista

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Sähköteholtaan vähintään megavolttiampeerin suuruisten voimalaitosten käyttöönotosta tai muutoksista on ilmoitettava Energiavirastolle. Ilmoita tiedot

 • voimalaitoksen rakentamissuunnitelmasta
 • tehonkorotuspäätöksestä ja
 • käyttöönottamisesta

sekä

 • voimalaitoksen pitkäaikaisesta tai pysyvästä käytöstä poistamisesta

Toimi näin

Ilmoita voimalaitoksen käyttöönotosta tai muutoksista ilmoituslomakkeella. Ilmoituksessa on annettava tiedot

 • voimalaitoksen haltijasta ja omistajasta
 • voimalaitoksen tehosta ja energialähteistä sekä tärkeimmistä teknisistä ominaisuuksista
 • voimalaitoksen tai sen tehonkorotuksen käyttöönottoajankohdasta
 • jos kyseessä on voimalaitoksen vähintään vuoden pituinen tai pysyvä käytöstäpoistaminen tai voimalaitoksen pysyvä tehonalennus, toimenpiteen suunnitellusta toteutusajankohdasta

Tarkemmat ohjeet löydät lomakkeelta.

Lähetä lomake ensisijaisesti sähköpostilla Energiaviraston kirjaamoon. Voit myös postittaa ilmoituksen Energiavirastoon. Jos olet perustamassa uusiutuvan energian tuotantolaitosta, voit tehdä ilmoituksen Luvat ja valvonta -palvelussa.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitusvelvollisuus koskee sähköteholtaan vähintään megavolttiampeerin suuruisten voimalaitosten haltijoita.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Voimalaitoksen rakentamisesta tai tehonkorotusta koskevasta päätöksestä on ilmoitettava kuukauden kuluessa päätöksestä. Voimalaitoksen käyttöönotosta tai voimalaitoksen tehonkorotuksen käyttöönotosta on ilmoitettava kuukauden kuluessa laitoksen tai korotuksen tuotantokäyttöönotosta. Voimalaitoksen käytöstä poistamisesta tai voimalaitoksen pysyvästä tehonalennuksesta on ilmoitettava 1 kk kuluessa päätöksen tekemisestä, kuitenkin vähintään 6 kk ennen toimenpiteen suunniteltua toteutusajankohtaa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEnergiavirasto
Palvelusta vastaaEnergiavirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Energiavirasto
Päivitetty: 27.8.2021