suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Ilmoitus vesistön alituksesta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Tee ilmoitus vesi-, viemäri- ja voimajohdon, tietoliikennekaapelin tai muun vaikutuksiltaan näihin rinnastuvan johdon asentamisesta valtaväylän (mm. joet, vesistökapeikot, salmet) ja puron alitse. Hankkeesta vastaavalla on vesilain nojalla oikeus sijoittaa edellä mainittu johto/kaapeli toisenkin vesialueelle, jos sen sijoittaminen ei edellytä lupaa 3 luvun 2 §:n nojalla, sijoittamisesta ei määrätä ...

Toimi näin

Suunnittele ja toteuta toimenpiteet siten, että mahdollisilta haitoilta ympäristölle ja alueen maanomistajille vältytään. Ilmoituksen tekijä on vastuussa viranomaiselle ilmoitettavien tietojen oikeellisuudesta. Ongelmien välttämiseksi keskustele ja sovi hankkeesta alueen maanomistajien kanssa ja ole tarvittaessa yhteydessä ympäristöasioiden asiakaspalveluun.

Tarkempia tietoja huomioon otettavista asioista ja ilmoituksen tekemisestä löydät ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ennen ilmoituslomakkeen täyttämistä laadi johdon/kaapelin alituskohteesta poikkileikkauspiirustus tai selvitä tiedot vesisyvyydestä sijoituspaikalla sekä johdon/kaapelin asennussyvyydestä pohjan suhteen. Selvitä lisäksi alituksen rantautumiskohtien ja vesialueen kiinteistötunnukset sekä toteutustapa (esim. kaivu tai suuntaporaus) ja toteuttamisaikataulu. Laadi alueesta myös kartta.

Asennettavasta johdosta/kaapelista ja toteuttamistavasta riippuen, selvitä tarpeellisessa laajuudessa hankkeen vaikutusalueelta tiedot kalojen lisääntymisaluista, pohjan laadusta, pohjavesiolosuhteista, luonnonsuojelualueista ja suojelluista kohteista. Mikäli alitus sijoittuu Natura 2000 -alueelle, arvioi oman asiantuntemuksesi perusteella, vaikutukset Natura-alueen luontoarvoihin. Sijoitettaessa johto/kaapeli puroon, esitä oma arvio puron luonnontilaisuudesta hankealueella. Lähteitä tietojen hakemiseen löytyy ilmoituslomakkeesta.


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä alueelliselle ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 60 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista.

Käsittelyaika

Ilmoitus käsitellään 60 vuorokauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä.

Voimassaoloaika

Viranomainen antaa tarkempia ohjeita ilmoituksenvaraisen työn suorittamisesta ja ilmoituksen voimassaolosta.

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 22.3.2023