suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Ilmoitus toiminnasta, joka voi heikentää Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen luonnonarvoja

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Tee ilmoitus toimenpiteestä, joka saattaa heikentää Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen luonnonarvoja. Saat viranomaiselta joko vahvistuksen siitä, että suunnitellut toimenpiteet eivät heikennä Natura 2000 -suojeluarvoja tai tarvittaessa ohjausta siihen, että millaiset toimenpiteet eivät heikennä kyseisiä suojeluarvoja. Ilmoitusmenettelyllä pyritään turvaamaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvien ...

Toimi näin

Ilmoitusta varten tarvitaan seuraavia tietoja:

 1. toimenpiteestä vastaavan nimi ja yhteystiedot;
 2. kiinteistönomistajan yhteystiedot, jos omistaja on eri kuin toimenpiteestä vastaava;
 3. toimenpidealueen sijainti ilmaistuna kiinteistötunnuksella ja kiinteistön sijaintikunnalla tai riittävällä tarkkuudella kartalla;
 4. kuvaus suunnitellusta toimenpiteestä ja sen toteuttamistavasta sekä toimenpidealueen laajuudesta;
 5. toimenpiteen toteuttamisen ajankohta ja kesto; sekä
 6. kuvaus suunnitellun toimenpiteen vaikutuksista Natura 2000 -alueen suojelutavoitteisiin.

Ilmoitukseen on liitettävä alueen kartta, johon on merkitty toimenpiteen toteuttamispaikka.

Tee ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä

 • ensisijaisesti sähköisessä asiointipalvelussa tai
 • käyttäen tulostettavaa lomaketta, jonka voi lähettää sähköpostilla tai postitse; mikäli toimitat ilmoituksen sähköpostilla, lähetä liitteet yleisellä asiointilomakkeella

Ilmoitus katsotaan toimitetuksi, kun se on saapunut ELY-keskukselle.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos ilmoitustarpeesta on epäselvyyttä, lisätietoja saa ohjeesta tai viranomaiselta. Ilmoitusvelvollisuutta ei ole, jos toimenpide on lainsäädännön perusteella muutenkin ilmoituksen- tai luvanvaraista. Tällöin vastaava arviointi tehdään kyseisen ilmoituksen tai lupakäsittelyn yhteydessä.

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 2.2.2024