suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Ilmoitus tienvarsimainoksen sijoittamisesta

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Tienvarsimainos on tienkäyttäjälle suunnattu maantien varteen sijoitettu mainos tai ilmoitus. Pysyväisluonteisista mainoksista on tehtävä ilmoitus Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Maantien käyttäjille suunnattu mainos tulee maantielain 52 §:n mukaan sijoittaa ja laatia niin, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta, ei aiheuta haittaa tienpidolle ja että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. Maantielakia sovelletaan tienvarsimainoksiin, jotka sijaitsevat asemakaava-alueiden ulkopuolella ja asemakaavassa liikennealueeksi osoitetuilla alueilla.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske tilapäisiä ilmoituksia tai mainoksia rakennuksessa tai sen läheisyydessä harjoitettavasta toiminnasta tai siellä myytävistä tuotteista. Tilapäisillä ilmoituksilla tarkoitetaan ilmoituksia lyhytkestoisesta tapahtumasta.

Toimi näin

Jätä tienvarsimainosilmoitus sähköisellä ilmoituslomakkeella tai lähettämällä vastaavat tiedot Pirkanmaan ELY-keskukseen (PL 297, 33101 Tampere tai sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi). Jokaisesta mainoksesta tulee tehdä oma ilmoitus.

Liitä ilmoitukseen mainoksen sijoittamisesta

 • kartta, josta ilmenee mainoksen suunniteltu sijaintipaikka, mainoslaitteen etäisyys maantiestä sekä sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden,
 • kuva tai kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus),
 • selvitys maanomistajan tai -haltijan suostumuksesta mainoksen sijoittamiseen maalleen ja
 • selvitys siitä, mitä reittiä mainokselle kuljetaan huoltotoimenpiteitä varten (valta-, kanta- ja seututeillä mainoksen huoltotoimia ei saa suorittaa ko. tieltä käsin).

Asemakaavoitetulle alueelle sen maantieliikennealueen ulkopuolelle sijoitettavasta tienvarsimainoksesta tulee pyytää lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta. ELY-keskus arvioi mainostelineen sijoituspaikkaa ja mainoksen ulkoasua liikenneturvallisuuden näkökulmasta ja lausuu asiasta naapurina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Liitä lausuntopyyntöön

 • ote asemakaavasta,
 • kartta, josta ilmenee mainoksen suunniteltu sijaintipaikka sekä sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden sekä
 • kuva tai kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus).

Kenelle ja millä ehdoin

Tienvarsimainosta ei saa pystyttää ennen sallivan päätöksen saamista.

Maantien käyttäjille suunnattu mainos tulee maantielain 52 §:n mukaan sijoittaa ja laatia niin, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta, ei aiheuta haittaa tienpidolle ja että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. Maantielakia sovelletaan tienvarsimainoksiin, jotka sijaitsevat asemakaava-alueiden ulkopuolella ja asemakaavassa liikennealueeksi osoitetuilla alueilla.

Liikenneviraston määräyksessä tarkennetaan lakia tienvarsimainosten sijoittamisen ja rakenteen osalta. Jo mainoksen suunnitteluvaiheessa on hyvä tutustua määräykseen, jossa määritellään mm.

 • paikat, mihin mainosta ei saa sijoittaa
 • vähimmäisetäisyydet liittymiin ja liikenteenohjauslaitteisiin tai toiseen mainokseen eriluokkaisten teiden varsilla
 • mainoksen ulkoasu ja koko

Mainoksia ei saa sijoittaa maantien tiealueelle tai asemakaavoitetulla alueella maantien liikennealueelle.

Jos mainoksen suunniteltu sijoituspaikka on suoja- tai näkemäalueella, vaaditaan ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluville mainokselle myös MTL 47 §:n mukainen lupa. Hae lupaa ennen ilmoituksen tekemistä.


Käsittelyaika

ELY-keskus antaa maksullisen päätöksen 30 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa 10 vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 6.7.2020