suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Ilmoitus sähkötapaturmasta

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Sähkötapaturmailmoituksella ilmoitetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) sähköiskusta tai valokaaren aiheuttamasta loukkaantumisesta tai vaaratilanteesta. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa.

Toimi näin

Täytä sähkötapaturmailmoitus ja palauta se Tukesille lomakkeessa olevien ohjeiden mukaisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Sähkötapaturmasta voi ilmoittaa kuka tahansa. Eräille tahoille on lisäksi säädetty ilmoittamisvelvollisuus: Poliisin, pelastus- ja työsuojeluviranomaisen ja jakelualueen jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava sähköturvallisuusviranomaiselle vakavasta vaaratilanteesta ja vakavia henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinkoja aiheuttaneesta vahinkotapahtumasta, jossa sähkölaite tai laitteisto on ollut osallisena. Henkilövahinkoa on pidettävä vakavana, jos sen seurauksena on kuolema tai vakava vahinko terveydelle. Vakavana omaisuus- tai ympäristövahinkona on pidettävä muuta kuin vähäistä omaisuus- tai ympäristövahinkoa. Vaaratilannetta on pidettävä vakavana, jos siitä on aiheutunut ilmeinen vakavan henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahingon vaara.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Palvelusta vastaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 2.7.2020