suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Ilmoitus sähkölaitteiston käytön johtajasta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä laitteistolle käytön johtaja kun

- sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia, esim. suurjännitteinen muuntamo. Tällä ei tarkoiteta pienjännitteisestä sähköverkosta (< tai = 1000 V) syötettyjä laitteita, joissa on itsessään on suurjännite

tai kun

- sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA. Tällä tarkoitetaan kiinteistön tai yhtenäisen kiinteistöryhmän haltijan sähköliittymien liittymistehojen summaa.

Käytön johtaja on nimettävä koko sähkölaitteistolle, myös sen pienjännitteiselle (< tai = 1000 V) osuudelle.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi sähkölaitteistoa ja käytön johtajaa koskevat tiedot ja käytön johtajan suostumus tehtävään.

Toimi näin

Ilmoitus tehdään sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa.

Kenelle ja millä ehdoin

Käytön johtajan on oltava luonnollinen henkilö, jolla on siihen riittävä sähköpätevyys (pätevyystodistus).

Sähkölaitteiston haltijan ja käytön johtajan muutoksista on ilmoitettava Tukesille kuukauden kuluessa muutoksesta.

Palvelu on maksullinen.


Määräaika

Sähkölaitteiston haltijan on tehtävä ilmoitus nimetystä käytön johtajasta Tukesille kolmen kuukauden kuluessa sähkölaitteiston käyttöönotosta.

Käsittelyaika

Viitteellinen käsittelyaika on 20 pv.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Palvelusta vastaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 20.8.2020