suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ilmoitus sähkö- ja hissitöiden tekemisestä

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Sähkölaitteistojen (sähköasennusten) ja hissien rakentaminen, korjaaminen ja huoltaminen sekä sähkölaitteiden korjaaminen ja huoltaminen edellyttää ammattipätevyyttä sekä ilmoitusta Tukesille ennen toiminnan aloittamista. Toiminnanharjoittajia kutsutaan sähkö- tai hissiurakoitsijoiksi. Sähkö- tai hissiurakoitsijana voi toimia joko yritys tai luonnollinen henkilö. Sähköisessä asioinnissa voit ilmoi ...

Toimi näin

Toiminta- ja muutosilmoitukset tehdään Tukesille ensisijaisesti sähköisesti. Sähköinen asiointi on käytössä vain suomenkielisenä. Hissitöistä ilmoitetaan vielä toistaiseksi lomakkeella SL1. Ruotsin- ja englanninkielinen ilmoitus tehdään erillisellä tulostettavalla lomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoituksesta on käytävä ilmi toiminnanharjoittajaa, toimipaikkoja ja sähkötöiden johtajaa koskevat tiedot. Sähkötöiden johtajaksi nimetyn henkilön täytyy antaa suostumuksensa tehtävään. Keskeisin sähköurakointitoiminnan edellytys on turvallisuuden vastuuhenkilönä toimiva sähkötöiden johtaja, jolle on myönnetty ammattipätevyyden osoittava pätevyystodistus.

Pätevyystodistuksia myöntää arviointilaitos, Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan ilmoitus kuten Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta. Sähkötöiden johtajalla pitää olla Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämä pätevyystodistus.

Mikäli sähköurakoitsijan toimintailmoituksessa annettuihin tietoihin tulee olennaisia muutoksia, on urakoitsijan ilmoitettava niistä Tukesille. Ilmoitettavia tietoja ovat mm. sähkötöiden johtajan vaihtuminen, osoitteen muutos, muutokset sivutoimipaikoissa ja yritysmuodon muutos. Myös toiminnan lopettamisesta tulee tehdä ilmoitus. Ilmoitukset tehdään sähköisesti.


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Viitteellinen käsittelyaika on noin 30 päivää

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa havaitaan puutteita säädösvaatimuksiin nähden, voidaan toiminta kieltää tai rajoittaa sitä.

Palvelun toteuttaa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Palvelusta vastaa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 22.8.2023